"Ik begin nu een halfuur later," grapt Marino Vermeersch op de vraag of er veel verschillen zijn met zijn vroegere functie als personeelsmanager bij Hesse-Noord Natie. "De deuren gaan hier pas open om kwart over zeven. Ik heb hier tweemaal gestaan terwijl ze nog gesloten waren."
...

"Ik begin nu een halfuur later," grapt Marino Vermeersch op de vraag of er veel verschillen zijn met zijn vroegere functie als personeelsmanager bij Hesse-Noord Natie. "De deuren gaan hier pas open om kwart over zeven. Ik heb hier tweemaal gestaan terwijl ze nog gesloten waren." Vermeersch (53) is de nieuwe gedelegeerd bestuurder van Cepa, het uitvoerende orgaan van de Werkgeversfederatie Internationale Handel & Vervoer ( WGF) en het Werkgeversverbond van de Havens ( WGV), waar Vermeersch ook voorzitter van werd. De WGF vertegenwoordigt de werkgevers van 33.000 bedienden uit de sectoren import, export, logistiek en expeditie, en de WGV behartigt de belangen van de werkgevers van 7000 Vlaamse havenarbeiders. De West-Vlaming studeerde na de normaalschool - "ik mocht van mijn vader niet naar de universiteit tot ik een leraarsdiploma had" - psychologie in Gent en haalde een MBA aan de Vlerick School for Management. In 1977 trad hij in dienst bij de VDAB en elf jaar later stapte hij over naar Hessenatie. In 1990 werd hij personeelsdirecteur. "Ik ben er trots op dat we één jaar na de fusie de lonen bij Hessenatie en Noord Natie hebben gelijkgetrokken zonder noemenswaardige meerkosten voor het bedrijf." Ook bij Cepa zijn er wijzigingen op til. "Een aantal diensten moet zich commerciëler profileren. Maar ik wil zelf ook de kleinere bedrijven leren kennen, weten wat hun problemen zijn."De komende maanden liggen er belangrijke dossiers op tafel: de cao-besprekingen met zowel de bedienden- als de havenvakbonden. Vermeersch kent het klappen van de zweep: bij de WGF en de WGV was hij een van de trouwste onderhandelaars.Op sociaal vlak wil hij betrokken worden bij het Vlaamse overleg over personeelskwesties en hij droomt nu al van één groot opleidingscentrum voor logistieke beroepen. "Dit is mijn laatste job. Ik heb minstens tien jaar nodig om al mijn plannen te realiseren."L.H. [{ssquf}]Marino Vermeersch (53). Wordt: gedelegeerd bestuurder van Cepa. Vrije tijd: kunst, psychologie, filosofie, literatuur."Ik heb minstens tien jaar nodig om al mijn plannen te realiseren."