Het moment is bijzonder gunstig voor een blootstelling aan het segment van de highyieldobligaties. De omstandigheden zijn optimaal: de rente stijgt ruim boven 9 % uit, terwijl de wanbetalingsgraad op zijn laagste punt staat.
...

Het moment is bijzonder gunstig voor een blootstelling aan het segment van de highyieldobligaties. De omstandigheden zijn optimaal: de rente stijgt ruim boven 9 % uit, terwijl de wanbetalingsgraad op zijn laagste punt staat. Doorgaans gaat een dergelijk hoge rente gepaard met hoge risico's. Op dit moment is dat in het segment van de bedrijven in de categorie van de highyieldobligaties echter niet het geval. De economische crisis die we net hebben doorgemaakt, heeft immers geleid tot een grote schoonmaak in de bedrijfswereld. Het resultaat is dat de bedrijven met de zwakste balansen van het toneel zijn verdwenen en dat alleen de meest solide bedrijven overblijven. Dat betekent echter niet dat het risico nul is. Het risico van een faillissement in dit bedrijfssegment blijft reëel. Maar het is veel minder groot dan twee jaar geleden. Als het risico vandaag niet groter is dan in normale tijden, hoe kan het dan dat de rente op highyieldobligaties zo hoog is opgelopen? Omdat beleggers bang zijn dat er aan weerszijden van de Atlantische Oceaan geen groei zal zijn en dat er een nieuwe recessie voor de deur staat, bang dat de Europese landen niet in staat zullen zijn om hun financiële verplichtingen te blijven vervullen, bang dat de financiële sector, die het mes op de keel heeft door de rommelobligaties in zijn portefeuille, opnieuw in een crisis verzeild zal raken. Al die angsten leiden tot een extreme afkeer van het nemen van risico's, hoe klein ook. Aangezien highyieldobligaties deel uitmaken van de risicovolle beleggingen, kunnen de risicopremies alleen maar de hoogte ingaan, zelfs al is het risico niet bewezen. Wij geloven niet in het scenario van een nieuwe recessie. Ook het faillissement van de eurozone lijkt ons een onwaarschijnlijk scenario. De moeilijkheden van de financiële sector zijn geïdentificeerd en de centrale banken houden alles onder controle. Zolang het wantrouwen blijft, zal ook de volatiliteit blijven op de aandelenmarkten en zullen de spreads (het verschil tussen referentieobligaties zoals die van Duitsland en highyieldobligaties) groot zijn. Het grootste risico in het highyieldsegment is op dit moment (naast uiteraard het faillissementsrisico) de beperkte beschikbaarheid. Gezien de hoge rente zijn er maar weinig bedrijven die een beroep doen op de markt. Een grote meerderheid verkiest om de emissie van nieuwe obligaties uit te stellen, in de mate van het mogelijke, uiteraard. (C) Door Karine HuetDe rente op highyieldobligaties is zo hoog opgelopen omdat de beleggers bang zijn, wat leidt tot een extreme afkeer van risico.