De afschaffing van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ) staat niet in de programmawet. Dat is de wet met alle maatregelen gekoppeld aan het begrotingsakkoord ...

De afschaffing van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ) staat niet in de programmawet. Dat is de wet met alle maatregelen gekoppeld aan het begrotingsakkoord en waarover voor het einde van 2021 moet worden gestemd. Bij de opmaak van de begroting was nochtans overeengekomen de BBSZ te laten uitdoven. De BBSZ dateert van 1994 en diende om de staatskas te spijzen waardoor België kon toetreden tot de euro. De federale regering wil de BBSZ ook afschaffen omdat die aberraties bevat. Zo worden de lage inkomens in verhouding zwaarder belast door de bijdrage. In regeringskringen wordt gezegd dat er geen probleem is omdat de maatregel pas in april 2022 ingaat. Er zou dus nog tijd zijn. Maar in de Wetstraat is ook te horen dat de linkerflank van de regering op de rem staat. Men wil eerst nagaan of de laagste inkomens echt het meeste voordeel halen uit de afschaffing.