Dat Belgen minder goed Engels zouden spreken, horen Vlamingen niet graag. Het onderwijs in Vlaanderen is toch goed? En hadden wij geen collectieve talenknobbel? "Afgaand op de terugval in van het Vlaamse onderwijs in de internationale Pisa-ranking en de blijvende uitstroom van ongekwalificeerde jongeren, is ons onderwijs in elk geval vatbaar voor verbetering", zegt Jo Libeer, de gedelegeerd bestuurder Voka. "We hebben ons daarom afgevraagd hoe je de kwaliteit van het onderwijs kunt verbeteren in de huidige context van budgettaire schaarste."
...

Dat Belgen minder goed Engels zouden spreken, horen Vlamingen niet graag. Het onderwijs in Vlaanderen is toch goed? En hadden wij geen collectieve talenknobbel? "Afgaand op de terugval in van het Vlaamse onderwijs in de internationale Pisa-ranking en de blijvende uitstroom van ongekwalificeerde jongeren, is ons onderwijs in elk geval vatbaar voor verbetering", zegt Jo Libeer, de gedelegeerd bestuurder Voka. "We hebben ons daarom afgevraagd hoe je de kwaliteit van het onderwijs kunt verbeteren in de huidige context van budgettaire schaarste." Tijdens een gesprek met Geert Bourgeois (N-VA) en Kris Peeters (CD&V) naar aanleiding van de onderhandelingen over een nieuwe Vlaamse regering, benadrukte Voka vorige week al dat in het onderwijs voor 1,2 miljard euro besparingen mogelijk zijn. "Ik begrijp dat mensen vinden dat aan onderwijs niet mag worden geraakt, maar wij vertrekken vanuit een kwaliteitsverbetering voor de leerlingen", zegt Libeer. "We willen niet besparen op het onderwijs, maar wel de uitgavendrift van de onderwijsstructuren aftoppen. In onze ogen hangt een kwaliteitsverbetering ook samen met de herwaardering van de baan van leraar." In zijn maandelijkse Vokaberichten presenteert hij deze week een kompas voor de volgende minister van Onderwijs. Het recept van Voka steunt op vier hefbomen. De eerste is gericht op efficiëntiewinsten door studierichtingen te schrappen en een schaalvergroting van de backoffices van scholen. "Domeinscholen kunnen daarbij helpen", zegt Libeer. Daarnaast wil Voka de overgang naar het hoger onderwijs verbeteren met een oriënteringsproef en mikt de werkgeversorganisatie op een pact met de leraren. Het probleem van de lange wachtlijsten voor de renovatie van schoolgebouwen hoopt Voka ten slotte op te lossen door ruimte te geven aan de privésector. "Nu ligt er tien jaar tussen de subsidieaanvraag voor een schoolgebouw en de eerste spadesteek", zegt Libeer. "Om de wachtlijsten te verkleinen, vragen we dat er naar analogie met de zorgsector ruimte komt voor privé-initiatiefnemers die schoolgebouwen bouwen en verhuren. We moeten daarover durven na te denken. Het kan toch niet dat onze kinderen worden opgeleid in overjaarse scholen met enkele beglazing en computers die nauwelijks op Windows draaien?" Met de kwaliteitsverhoging van het onderwijs in het achterhoofd valt de tweet over de kennis van het Engels moeilijk verkeerd te interpreteren. Libeer: "Als je kwaliteitsverbetering beoogt, is de meerwaarde van het Engels vanzelfsprekend. Ik kan me dus helemaal vinden in het pleidooi van Anne De Paepe, rector van de UGent, om meer in het Engels te doceren aan de universiteit. Engels is nu eenmaal de economische lingua franca. Al zou ik misschien wel pas vanaf de masterjaren overschakelen op Engels en moeten docenten ook de kwaliteit van hun Engels bijspijkeren. Niemand wordt beter van steenkolenengels." @ROELANDBYL"Niemand wordt beter van steenkolenengels"