ROTONDE.
...

ROTONDE.De industriële bakkerij Rotonde uit Turnhout verhoogt haar kapitaal met 132 miljoen frank. Dat gebeurt via een inbreng in natura waarvan de revisor vindt dat "de als tegenprestatie verstrekte vergoeding niet juist en niet evenredig is met de inbreng". Rotonde behoort tot de Nederlandse Geshi-holding die vier industriële bakkerijen in Nederland telt. Rotonde werd overgenomen van Vendex Food naar aanleiding van de Eda-Edi-herstructurering bij Vendex. AERO ZAMBIA LTD.De luchthaven van Oostende heeft er een nieuwe vrachtvervoerder bij. Aero Zambia Limited, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Zambiaans recht, opent een bijkantoor in Oostende voor prospectie van de Belgische en Europese markt. Becky De Reycke heeft de bevoegdheid om de vennootschap in rechte te vertegenwoordigen. INNOGENETICS.Het Gentse biotechbedrijf Innogenetics rondde vorige maand zijn kapitaalverhoging af. In een eerste fase schreef de Kredietbank in op 6099 nieuwe aandelen (of 12,5 %) voor een totaal bedrag van 52,6 miljoen frank (plus 313 miljoen uitgiftepremie). In een tweede fase oefenden de bestaande aandeelhouders Marigest (van bedrijfsleider Rudy Mariën), Gimv, Boston NV, Alta-Berkeley Limited Partnership en Hugo Van Heuverswijn hun warrants uit door in te schrijven op 1734 nieuwe aandelen, wat resulteerde in een bijkomende kapitaalinjectie van 14,9 miljoen frank. INTERKABEL.Op 23 juli zag de cvba Interkabel het daglicht. Interkabel is een vennootschap met 2,2 miljard frank kapitaal (2173 aandelen) waarmee de zuivere kabelintercommunales hun investeringen in Telenet Vlaanderen zullen financieren. De 6 Vlaamse kabelmaatschappijen betalen gezamenlijk 760 miljoen frank in cash en 1,1 miljard in natura (namelijk 5 % eigendomsrecht op het kabelnet, alsmede bepaalde gebruiksrechten). Het Gemeentekrediet en Omob dragen de rest bij : 300 miljoen frank in speciën. Via de cvba Interkabel zal ook naar alle verwachting in september een belang van 10,5 % in de holding Telenet Vlaanderen worden gefinancierd. HET FINANCIEHUIS.Vorige maand ging de NV Het Financiehuis officieel in vereffening. Deze vennootschap was de vroegere beursvennootschap van de Antwerpse familie Van Thillo (die de uitgeverij De Persgroep leidt). Na de overname van het Spaarkrediet in '95 door de Kredietbank, werd de vennootschap teruggekocht op initiatief van Emmanuel Van Thillo, broer van Christian. Maar een scherpe concurrentie en enkele verkeerde beslissingen inzake productpolitiek deden Het Financiehuis dit voorjaar de das om.