De Vlaamse regering schrapt de goedkope leningen voor ex-mijnwerkers. Raar maar waar : dat raakt vooral de Belgische banken in hun portemonnee.
...

De Vlaamse regering schrapt de goedkope leningen voor ex-mijnwerkers. Raar maar waar : dat raakt vooral de Belgische banken in hun portemonnee."De toekenning van rentetoelagen voor mijnwerkersleningen... moet vanaf 1 januari 1996 binnen de budgettaire limieten gebeuren." En nog : "Die limieten zijn al overschreden ten gevolge van vroegere toekenningen."Uittreksels uit een schrijven van Vlaams minister van Financiën en Begroting Wivina Demeester ( CVP) waarin wordt meegedeeld dat het toekennen van goedkope bouwleningen aan ex-mijnwerkers niet meer kan. Eerder was wettelijk voorzien dat de vroegere Limburgse kompels nog tot eind dit jaar een hypotecaire lening konden krijgen tegen een rente, afhankelijk van het aantal dienstjaren, variërend van 0,5 tot 2,5 procent. Daar komt nu dus voortijdig een einde aan. Opmerkelijk : de brief van Wivina Demeester is niet gericht aan de mijnwerkers of hun organizaties, wel aan... de kredietinstellingen. Het zijn dan ook de banken die het duidelijkst zullen worden gekonfronteerd met het opheffen van de Vlaamse rentetoelagen. De mijnwerker die leent, merkt van die rentetoelage zelf feitelijk niets. Hij krijgt van de bank immers een gewone bouwlening, echter tegen een zeer voordelig tarief. Het verschil met de normale rentetarieven betaalt de Vlaamse overheid nadien terug aan de banken. Mijnwerkers kunnen al sinds jaar en dag rekenen op goedkope leningen. In 1990 werd de gunstregeling ook opengesteld voor ex-kompels. Momenteel zouden zo'n 10.000 dergelijke mijnwerkersleningen in omloop zijn. Het prijskaartje is niet mals. In 1995 alleen al heeft het de Vlaamse schatkist zo'n 930 miljoen frank gekost. De ex-mijnwerkers zijn ook steeds meer gebruik gaan maken van de regeling. Sinds 1990 werden jaarlijks 400 tot 500 leningen ondertekend. Het prijskaartje voor de Vlaamse schatkist steeg van 876 miljoen in 1993 over 905 miljoen in 1994 naar 930 miljoen in 1995. Gezien de jaarlijkse beschikbare dotatie van de Vlaamse schatkist 850 miljoen bedraagt, wordt het tegoed van de banken van jaar tot jaar groter.Wettelijk zou de rentetoelage per 1 januari 1997 ophouden te bestaan. Dan zou het systeem vanzelf beginnen uitdoven door aflopende op afgekochte leningen. Demeester heeft daar blijkbaar niet op willen wachten. Aan de banken om dat de ex-kompels nu even diets te maken.EX-MIJNWERKERS Geen goedkope huurleningen meer.