Immotica- en domoticatoepassingen maken woningen en bedrijfspanden alsmaar intelligenter.
...

Immotica- en domoticatoepassingen maken woningen en bedrijfspanden alsmaar intelligenter. Voor Jan Publiek blijft domotica een onbekend systeem. De soms futuristische voorstellingen van de verschillende toepassingen en het hoge prijskaartje ervan zijn daar niet vreemd aan. Zelfs de diverse gebruikssystemen in de bedrijfswereld we spreken dan van immotica worden nog maar met mondjesmaat toegepast. Toch schat het Belgian Centre for Domotics and Immotics de toekomst positief in. De jonge immoticamarkt kan de komende jaren snel groeien. Hoewel de principes voor domotica en immotica op technisch vlak grotendeels gelijklopen, liggen de uitgangspunten totaal anders. Toepassingen in de particuliere woningen (domotica) richten zich in de eerste plaats op comfortverhoging en flexibiliteit. Eén druk op de knop en de verlichting of verwarming past zich aan de behoeften van de bewoner aan.Immotica-systemen voorzien ook in het dimmen van de verlichting. Maar dan eerder om kostenbesparende redenen. Guy Kasier van het Gentse E&D Systems verduidelijkt : "Bureaus bij vensters hebben bij zonneschijn minder kunstmatig licht nodig dan bureaus die verderop staan. Bij een landschapskantoor waar men de wanden na verloop van tijd herschikt, moet ook de verlichting aangepast worden. Met een gewoon elektrisch circuit kost dit gauw een drietal dagen werk. De aanpassing van een immoticasysteem vraagt één uur werk." Immotica heeft veel meer te bieden dan het regelen van de verlichting van kantoorruimten. Elk lokaal kan een sensor toebedeeld krijgen die de temperatuur op een constant peil houdt. Ook de luchtkoeling kan men via immotica sturen. En naast de regeling per lokaal kan er ook een beheerssysteem uitgewerkt worden voor het hele bedrijfsgebouw. "Op die manier maak je het de werknemers aangenamer en verhoog je de productiviteit," aldus nog Kasier.Zelfs het plaatsen van een installatie in een nieuwbouw is eenvoudiger en tijdbesparender dan het leggen van gewone circuits. Jammer genoeg staat er een forse meerkost tegenover al deze voordelen. Dat geeft ook Georges Klepfisch, gedelegeerd bestuurder van het Belgian Centre for Domotics and Immotics, volmondig toe. "Doorgaans geldt de wet dat het geheel goedkoper is dan de som van de verschillende delen. Voor immotica blijkt dat niet altijd het geval te zijn. Wanneer de prijs binnen een paar jaar drastisch zal dalen, moet het een haalbare kaart worden. De installatiekosten zijn echter een andere zaak. Vandaar worden nu technieken uitgewerkt die minder installatiekosten met zich mee brengen, zoals de draadloze transmissie." CONSERVATIEF.Een immotica-pionier in ons land is ongetwijfeld Dirk Coene uit Hooglede bij Roeselare. Ruim tien jaar al houdt hij zich als installateur bezig met bedrijfsgebouwen. Vanuit de problemen die hij ontmoette, begon Coene te onderzoeken hoe men via de elektronica schakelingen kon aanbrengen. "In het verleden was de bekabeling nog maar net klaar of er drongen zich alweer veranderingen op. Dat werd onhoudbaar," zegt Coene. Drie jaar al plaatst hij nu immotica-systemen. Hij beschouwt de immotica voor zijn bedrijfsgebouwen als standaard. Tijdens zijn voorgesprekken met bedrijfsleiders praat hij zelfs niet meer over een gewoon circuit. "Het grote voordeel van immotica is dat het om een zeer eenvoudige installatie gaat. Eens een systeem is geïnstalleerd, kan achteraf nog alles bijgevoegd worden. Toch blijft de vraag vanuit de bedrijfswereld naar een conventionele installatie voorlopig bestaan. Het prijskaartje van immotica schrikt nog steeds af. Maar immotica heeft verschillende troeven waardoor het echt kan aanslaan." LDBGEBOUW TE KOOP Met de goede immoticatoepassing dadelijk verkocht ?