Danny, waarom zakken bankaandelen minstens zo fors als andere aandelen? Renteverhogingen zi...

Danny, waarom zakken bankaandelen minstens zo fors als andere aandelen? Renteverhogingen zijn toch goed nieuws voor banken?De verhoging van de rente en de rentemarge (het verschil tussen de hypotheek- en de spaarrente) krikt de winstgevendheid van de banken op. Maar de cyclische component van meer- en minwaarden op beleggingsportefeuilles en opbrengsten uit fusies en overnames staat onder druk. Blijkbaar weegt dat voor beleggers zwaarder op dit moment.