Danny, mogen we in een periode van stijgende rente in financiële waarden beleggen?
...

Danny, mogen we in een periode van stijgende rente in financiële waarden beleggen?Een stijgende rente is voor de meeste aandelen geen gunstige ontwikkeling. Dat geldt niet voor bankaandelen. Het feit dat vooral de Europese bankaandelen de voorbije jaren zo zwak hebben gepresteerd, heeft te maken met de lage rente en de negatieve rente die de Europese Centrale Bank oplegt aan de banken zodat hun rentemarge verder afbrokkelde. Nu de rente stijgt, is er ruimte voor een verhoging van de rentemarge. Dus ja, er mag een deeltje van de aandelenportefeuille in financiële waarden worden geïnvesteerd.