Elke dinsdag en donderdag chat hoofdredacteur Danny Reweghs met zijn abonnees.
...

Elke dinsdag en donderdag chat hoofdredacteur Danny Reweghs met zijn abonnees. Danny, graag uw mening over de fors oplopende inflatie. Ziet u hierin een bedreiging voor economie of denkt u dat inflatieopstoot tijdelijk is? We spreken over een fors oplopende inflatie omdat we het niet meer gewend zijn dat prijzen zo flink stijgen. Dat heeft vooral te maken met de verkeerde inschatting van de economische gevolgen van de covid-19-pandemie. De wereldeconomie herstelt sneller en forser dan eerst ingeschat, waardoor er veel tekorten zijn, onder meer aan halfgeleiders en grondstoffen. Die forse inflatie is tijdelijk. Anderzijds is het de taak van de centrale banken om de financiële markten gerust te stellen. We moeten er rekening mee houden dat we de komende jaren meer inflatie krijgen dan we gewoon waren.