Jaarlijks 37 tot 57 miljard euro. Dat is de geschatte opbrengst van de financiëletransactietaks (FTT) die elf landen van de eurozone waaronder België begin 2014 willen invoeren. Het tweede cijfer houdt rekening met een taxatie aan beide kanten van de transactie, bij koper en verkoper. 57 miljard euro komt overeen met ongeveer 0,45 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van de Europese Unie.
...