Op 57-jarige leeftijd beginnen sommigen stilaan uit te bollen. Anderen schakelen nog een tandje bij.
...

Op 57-jarige leeftijd beginnen sommigen stilaan uit te bollen. Anderen schakelen nog een tandje bij.Paul Vingerhoets behoort ongetwijfeld tot die laatste groep, want na een carrière in het bedrijfsleven, beleeft hij nu zijn tweede jeugd als zelfstandige. Na zijn pensionering bij Alken-Maes richtte hij, samen met zijn vrouw Lucia Stevens, een pr- & communicatiebureau op : Vincom ( Vingerhoets Communication). Via Vincom kan de Antwerpenaar van geboorte zijn beroepservaring in de praktijk omzetten. "Er is vanuit het bedrijfsleven ook steeds meer vraag naar professionele begeleiding", stelt Vingerhoets vast. "Meer en meer bedrijven en organisaties besteden een groter aandeel van hun promotie- en publiciteitsbudget aan externe communicatie." Vincom, met standplaats in Boechout, heeft zich door een samenwerkingsakkoord met het gereputeerde Bureau De Kie Communications uit Beveren in elk geval meteen verzekerd van voldoende opdrachten. "Uitbollen zal er inderdaad niet bij zitten," aldus Vingerhoets. De voorbije acht jaar (1988-1996) ging Paul Vingerhoets door het leven als "Mijnheer Maes Pils". Op de Brouwerijen Alken-Maes was hij directeur externe relaties, een departement dat hij zelf uitbouwde. Onder zijn bevoegdheid ressorteerde ook alles wat te maken had met communicatie (extern en intern), sponsoring, onthaal en public affairs. Het bedrijfsimago van de brouwerij met zetel in Waarloos vaarde er wel bij : zowel in cultuurmiddens (onder meer bij de Stichting Kunstpromotie) als in sportmiddens (basketbalclub Mechelen, volleybalclub Zellik en handbalclub Hasselt) kwam Theo Maes met zijn brouwerij positief in het nieuws. Voordien, tussen 1979 en 1988 was Vingerhoets bij dezelfde werkgever personeelsdirecteur. Een functie die hij ook bij Gulf Oil (1964-1974) en de Bunge Groep (1974-1979) had waargenomen. Een ietwat rustiger leven is voorlopig niet aan Paul Vingerhoets besteed. Daarvoor heeft hij de maatschappij veel te lief. Naast zijn beroepsbezigheden bekleedt hij mandaten in tal van organisaties : hij is lid van de Rotary Antwerpen-Mortsel, beheerder van het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen, beheerder bij de Stichting Kunstpromotie, rechter in handelszaken, lid van de Jaycees Senate Belgium, en stichtend voorzitter van de in brouwerskringen welbekende Sint-Arnoldusgroep.Meteen passeerden ook zijn hobby's de revue : klassieke muziek en opera, maar ook gastronomie, reizen en basketbal. Vier kleinkinderen ergens in de provincie Antwerpen weten het nu al te vertellen : de vader van hun moeder is een drukbezet man.PAUL VINGERHOETS (VINCOM) Mijnheer Maes Pils richt na zijn pensionering een pr- & communicatiebureau op.