De almaar kortere beurscycli voorspellen, het wordt met de dag moeilijker. Het vergt veel kennis en een voortdurende en dynamische alertheid, wat individuele beleggers niet altijd (meer) kunnen opbrengen. De fondsbeheerders van Deutsche Asset & Wealth Management kennen de markten door en door. En ze maken op het juiste moment de beste keuze uit een brede waaier aan financiële producten en instrumenten.
...

De almaar kortere beurscycli voorspellen, het wordt met de dag moeilijker. Het vergt veel kennis en een voortdurende en dynamische alertheid, wat individuele beleggers niet altijd (meer) kunnen opbrengen. De fondsbeheerders van Deutsche Asset & Wealth Management kennen de markten door en door. En ze maken op het juiste moment de beste keuze uit een brede waaier aan financiële producten en instrumenten. Henning Potstada is al sinds 2006 fondsbeheerder bij Deutsche Asset & Wealth Management. "In de eerste jaren na 2008 bleven heel wat beleggers focussen op vastrentende beleggingsproducten, zoals obligaties of obligatiefondsen", zegt hij. "Anderen namen meer risico voor extra rendement uit aandelen of aandelenfondsen. Maar de voorbije twee tot drie jaar neemt de belangstelling voor gemengde fondsen zichtbaar toe." "Een verklaring daarvoor", legt Henning Potstada uit, "is dat in vele Europese landen staatsobligaties erg weinig of een negatief rendement opleveren, en dat is zacht uitgedrukt. Denk aan België, Duitsland, Italië, Spanje, Portugal... Bovendien heerst er al enige tijd een pittige volatiliteit op de aandelenmarkt. Redelijke opbrengsten uit vastrentende beleggingen bij een lage volatiliteit in de markt, die situatie ligt nu waarschijnlijk achter ons." Zijn gemengde fondsen alternatieven met meer rendement en minder volatiliteit? "Absoluut", vervolgt Potstada. "Beleggers verkiezen dat ervaren deskundigen voor hen als het ware een gediversifieerde portefeuille samenstellen en hun alle werk uit handen nemen. Dan kom je vanzelf bij gemengde fondsen uit, met een voorkeur voor flexibele gemengde fondsen, omdat die de blootstelling aan risico's kunnen afstemmen op evoluties in de markt. Beleggers vermijden zo de hoge volatiliteit van de aandelenmarkten, maar profiteren wel van de stijgende koersen." Deutsche Asset & Wealth Management ontwikkelde en beheert de fondsen Deutsche Invest I Multi Opportunities en DWS Concept Kaldemorgen. Klaus Kaldemorgen was eerst betrokken bij Deutsche Invest I Multi Opportunities en is sinds een viertal jaar beheerder van DWS Concept Kaldemorgen. De Duitse uitgever van financiële magazines - zoals €URO, €URO am Sonntag en BÖRSE ONLINE - verkoos Klaus Kaldemorgen tot fondsbeheerder van 2015. Henning Potstada volgde hem destijds op als beheerder van Deutsche Invest I Multi Opportunities. "Ik ben voor dat fonds in dertien jaar tijd slechts de tweede beheerder", verduidelijkt hij. "Dat beheerders lang aanblijven is vanwege de grote diversificatie een troef voor gemengde fondsen." Het fonds Deutsche Invest I Multi Opportunities investeert op een uiterst flexibele manier in veelbelovende activa. Altijd in functie van de marktomstandigheden en los van enige referentie-index. De strategie kan dus volop offensief of volop defensief zijn, en alles wat daartussen ligt. Wel is er een minimale investering voor 51% in deelbewijzen van andere (index)fondsen, naast een rechtstreekse investering in aandelen, obligaties en afgeleide producten. Zo profiteren de beleggers van zo veel mogelijk kansen, zowel op macro- als op micro-economisch vlak. Bovendien kan het fonds zijn samenstelling aanpassen aan het risico in de markt. Henning Potstada: "Alle beleggers in het fonds hebben in 2008 kunnen ervaren dat het fondsbeheerdersteam het gedeelte cash tijdelijk heeft opgedreven tot 80% van het fonds. Die beslissing kwam er omdat dat team op macro-economisch vlak een risicoperspectief voorzag en dus grote risico's op de aandelenmarkt verwachtte. Het fondsbeheerdersteam had overigens best wel ervaring met risicomanagement, want het fonds zag het daglicht tijdens de internetzeepbel in 2002." "Vier jaar geleden stond het fonds Deutsche Invest I Multi Opportunities gedeeltelijk model voor het fonds DWS Concept Kaldemorgen. Dat laatste was op korte tijd in Duitsland een monument geworden en het is sinds september 2011 ook in België beschikbaar", licht Potstada toe. "Typisch voor het fonds is dat de beheerders voor de volle 100% rechtstreeks in uiteenlopende activa kunnen beleggen, zoals aandelen, obligaties of liquiditeit. Bovendien beschikt het over alle noodzakelijke instrumenten om zich aan elk markttype aan te passen. Tegelijk biedt het wereldwijde beleggingsuniversum de mogelijkheid om kansen te grijpen waar die zich voordoen." "Als 'total return fund' streeft de beheerder een voortdurend positief resultaat (in euro) na", vervolgt Henning Potstada. "Daartoe investeert de beheerder Klaus Kaldemorgen in uiteenlopende markten en instrumenten, afhankelijk van de economische situatie, zijn kennis en die van de collega's in het team. Zo slaagde hij erin om in de voorbije twee jaar gedurende niet minder dan eenentwintig maanden positieve resultaten te behalen." Toch volstaat het tegenwoordig niet langer om het maximum uit stijgingen te puren. Ook de risico's moeten onder controle blijven. Potstada: "Met het fonds DWS Concept Kaldemorgen willen de beheerders op middellange of lange termijn weliswaar een behoorlijk rendement genereren, maar met een lagere volatiliteit. De beheersing van de risico's neemt in het beleggingsproces duidelijk een centrale plaats in. Zowel het fonds Deutsche Invest I Multi Opportunities als DWS Concept Kaldemorgen hebben een voor gemengde fondsen laag risicoprofiel, maar het laatste voert een nog explicieter risicobeperkend beleid." Het vergt veel kennis en een voortdurende en dynamische alertheid om de almaar kortere beurscycli te voorspellen. Beleggers verkiezen dat ervaren deskundigen voor hen een gediversifieerde portefeuille samenstellen en hun alle werk uit handen nemen. De beheersing van de risico's neemt in het beleggingsproces duidelijk een centrale plaats in.