VERZORGINGSMAATSCHAPPIJ?
...

VERZORGINGSMAATSCHAPPIJ?Een man meldt zich aan de balie van een openbaar ziekenhuis. Hij heeft hartklachten en vraagt om een consultatie bij een cardioloog. "Dat zal niet gaan," antwoordt de baliebediende, "tenzij u eerst 2000 frank voorschot betaalt. U 'bent' (sic) een embargo."Het gebeurt, anno 1998, in Vlaanderen. De man moet nog een paar achterstallige rekeningen betalen, en kan dat nauwelijks. Ziekenhuizen krijgen in stijgende mate met dat fenomeen te maken: in de Antwerpse OCMW-ziekenhuizen lopen de uitstaande facturen op tot een kwart miljard, in de negen Brusselse openbare ziekenhuizen blijft een derde van de rekeningen onbetaald, ten belope van 170 miljoen. De gezondheidszorg wordt almaar duurder. Panorama zocht een tiental mensen op die na een behandeling een factuurschok te verwerken kregen: ze moesten enkele tienduizenden, soms zelfs honderdduizenden frank eigen bijdrage betalen. Door de combinatie van inkomensverlies en hoge rekeningen kwamen enkelen zelfs in de armoede terecht. TV1, donderdag 26 maart, 22.30 uur."EN HADDE GIJ MEUBELEN..."De Antwerpse Vrijdagmarkt, een kille vrijdagochtend, wekelijkse openbare verkoop, een "wereld van verloren dingen". Een touw sluit de verkoopzone af voor de opdringerige klanten. Ze zijn vroeg opgestaan en snuisteren tussen hopen kleine meubels, dozen vaatwerk, oude wasmachines, vergeelde lampenkappen, brieven, dia's, souvenirs. Elk object heeft zijn verhaal en zijn geheimen. En ook dikwijls zijn verdriet. De eigenaar is gestorven of kreeg de deurwaarder op bezoek. De gieren zijn vroeg opgestaan. Wat overblijft is sentiment en voor de vuilniskar. Niet iedereen komt er om te kopen. Sommigen wachten af en speculeren op de kruimels als het brood verkocht is. Clochards, voddenmadammen, zwartwerkers, tooghangers... TV 1, dinsdag 31 maart, 22.30 uur.VERGRIJZINGEen steeds groter deel van de bevolking in de grote Europese steden is ouder dan 55. België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken staan bovenaan de ladder van de vergrijzing. Mensen die niet langer 'actief' zijn in economische zin (werklozen, bruggepensioneerden, 65-plussers) zullen weldra een derde van de Belgische bevolking uitmaken. In Azië en Afrika worden die mensen 'wijzen' genoemd. Maar welke sociale rol mogen ze bij ons nog spelen? Een indringende reportage, oorspronkelijk gedraaid door een team van de RTBF. Arte, dinsdag 31 maart, 20.45 uur.