GRONDSTOF
...

GRONDSTOFDertig jaar lang heeft Latijns-Amerika gedacht dat het zijn economische achterstand kon inhalen dankzij een intensieve ontginning van grondstoffen. Het werd een ren tegen het uurwerk die uitmondde in uitputting van de natuurlijke hulpbronnen, de verdieping van de sociale ongelijkheid en een schuldenberg zonder weerga... De Arte-avond van donderdag 17 april draait helemaal rond de meestal mislukte pogingen van Brazilianen, Chilenen en Venezolanen om de rijkdommen van de natuur te gelde te maken. Zo bijvoorbeeld met koffie. Zuid-Amerika levert 66 % van de wereldproductie. Brazilië neemt 30 % voor zijn rekening. Dat kleinere producenten-landen zoals Costa Rica de Braziliaanse dominantie lijdzaam ondergaan, is het onderwerp van een eerste reportage. Ook Venezuela onderneemt pogingen om zijn grondstoffen beter te benutten. De tweede Arte-reportage doet het verhaal van Ciudad Guyana. Het werd een van de belangrijkste staalcentra van het continent. Tot de instorting van de grondstofprijzen roet in het eten gooide. Nog dramatischer is het relaas over de Chileense Atacama-woestijn. In de salpeterpampa's zagen op enkele jaren tijd vijftig nieuwe steden het licht. Ze worden officinas genoemd, maar eigenlijk zijn het niet meer dan valkuilen voor de duizenden landarbeiders en Indianen die er in arbeidsomstandigheden werken die dichtbij de slavernij liggen. In de salpetermijnen vonden naar schatting zo'n 150.000 mensen de dood. Maar de ontwikkeling gaat voort. Arte, donderdag 17 april, vanaf 20.45 uur. GOOTEen aantal mannen schuimt al jaren de straten af van een Canadese grootstad. De ene was ooit een goedbetaalde geoloog, tot hij aan de drank geraakte. De andere is een klassiek gevormd pianist. Ze verzamelen glas, blikjes, kleren en weggeworpen voedsel. En als hun vondsten wat geld opleveren, verdelen ze het onder elkaar. In een meermaals bekroonde Canadese documentaire geven ze hun mening over de consumptiemaatschappij en de manier waarop wij verkwistend en onnadenkend consumeren. TV 2, maandag 21 april, 20.05 uur. GRENSWaar eindigt Europa en waar begint Azië ? De grens, tussen de Poolcirkel en de Kaspische Zee, werd door een Russisch reportageteam verkend. Ze troffen er relieken aan van grootse en soms gevaarlijke stalinistische experimenten en ontmoetten er de nakomelingen van Goelag-ingezetenen. TV 2, zondag 20 april, 19.50 uur. Chuquicamata-kopermijn in Chili Arte gaat na hoe Latijns-Amerika zijn natuurlijke rijkdommen te gelde maakt.