WERELDVERBETERAARS
...

WERELDVERBETERAARSDe recente parlementaire onderzoekscommissies lokken grote mediabelangstelling. Andere commissies lijken eerder in de schaduw te werken. Zo ook de commissie die in maart 1996 werd opgericht om onderzoek te doen naar de sekten in België. De vraag die aan de grondslag lag : wanneer wordt een sekte gevaarlijk voor haar leden of de maatschappij ? Een vraag waarop de commissie een antwoord zocht door een hele reeks sekten onder de loep te nemen. Daaronder ook de Scientology-beweging (zie blz. 24). Specifiek over deze "sekte" die zelf niet zo genoemd wil worden handelt deze week de uitzending van Panorama. Erkend als kerk in de VS (met Hollywood-sterren als John Travolta, Tom Cruise en Nicole Kidman als gekende aanhangers), maar verguisd in Duitsland, waar Scientology wordt beschouwd als een maffia-achtig concern dat in het bedrijfsleven tracht te infiltreren met slechts één doel voor ogen : zichzelf verrijken. Panorama sprak met leden en ex-leden van Scientology, met de Leuvense godsdienstsocioloog Dobbelaere, en met Trends-journalist Guido Muelenaer, die onderzocht of de sekte ook bij ons de ondernemingswereld binnendringt.TV 1, donderdag 27 maart, 21.35 uur. DUISTERE TUNNELDe voorlaatste aflevering van de 13-delige reeks over de jaren '70 in ons land heeft het over de breuk tussen politiek en bevolking. Toen de oliecrisissen abrupt een einde maakten aan de ongebreidelde welvaart die we nog van de jaren '60 gewoon waren, groeide naast een economische crisis ook een vertrouwenscrisis. De remedies die de politici uitdokterden, leken vaak erger dan de kwaal : kernenergie in plaats van olie, kruisraketten tegen de dreiging uit het Oosten... Ook communautair ging het in dit kleine landje de verkeerde kant op : het Egmontpact dat de vrede tussen de Gemeenschappen had moeten bezegelen, sterft een roemloze dood. TV 2, donderdag 27 maart, 21.30 uur. MALLE MALLIn de Twin Cities Minneapolis-St.-Paul staat wellicht het grootste shoppingcentrum ter wereld : 150.000 vierkante meter. De " Mall of America" staat symbool voor een triomfalistische Amerikaanse economie, een centrum waar mensen met gecharterde vliegtuigen naartoe komen, meer geld uitgeven dan waar ook in de VS en zelfs voor een prikje kunnen huwen in de "Love Chapel". Maar het is ook een bedrijf dat 12.000 banen schiep en de werkloosheid in de streek terugschroefde naar 2 %. A2, donderdag 27 maart, 20.50 uur.De kerncentrale van Tihange Symbool voor de breuk tussen bevolking en politici in de jaren '70.