MEESTER
...

MEESTERHet dorpsschooltje bestaat niet meer. Of toch ? Een BRTN-ploeg van Document schoof nog een keertje op de schoolbanken, uitgerekend in enkele van de kleinste " basisschooltjes" die Vlaanderen nog rijk is : Beauvoorde, Nieuwkapelle en St.-Kornelis-Horebeke. In dat laatste zitten nog welgeteld veertien kinderen, gespreid over zes leerjaren. Luk Saffloer en Màrti Molnàr praten met de onderwijzers, ouders en grootouders van drie kleine onderwijseenheden in drie kleine Vlaamse dorpen. Dorpen die nog blijken te geloven in hun eigen lagere school. Want het is duidelijk dat het onderwijs in Vlaanderen onderhevig is aan heel wat veranderingen. Schaalvergroting en rendement zijn parameters die bepalen welke school zal overleven en welke niet. Het staat buiten kijf dat heel wat "onrendabele" scholen binnenkort zullen verdwijnen. Maar is dat uiteindelijk wel zo'n goede zaak ? Heeft lager onderwijs in een kleine dorpsschool, in de vertrouwde omgeving dan geen reden van bestaan meer ? De voorstanders zeggen dat een kind nog altijd beter tot zijn recht kan komen in een kleine groep en dat er in een dorpsschool beter contact is tussen de leerkrachten en de ouders. Bovendien zeggen ze, vormt de plaatselijke school een onderdeel van het sociale leven in een kleine gemeenschap. Blijkbaar zijn er redenen te over om een pleidooi te houden voor de kleine school, ook al is niet iedereen voorstander van graadklassen, waarbij leerlingen van verschillende leeftijden toch in hetzelfde lokaal les krijgen. TV2, maandag 24 februari, 20 u05 KWAKZALVERSIn 1996 verloren in Haïti 80 kinderen het leven omdat ze vervalste medicamenten toegediend kregen. De onscrupuleuze handel in vervalste en in vele gevallen waardeloze en zelfs gevaarlijke geneesmiddelen tiert welig. Niet in het minst in de ontwikkelingslanden waar tot 20 % van de medicijnen afkomstig blijkt te zijn van "vervalsingsateliers" in onder meer China en Duitsland. De tweede Duitse zender zendt een reportage uit over die dodelijke "gezondmakers". ZDF, donderdag 20 februari, 22 u45 SCHOONHEIDSIDEAALEen groot deel van de westerse vrouwen is actief bezig met een ongrijpbaar schoonheidsideaal. Maar is er aan de andere kant van de sekslijn ook zoiets als dé Man ? Het programma " Boulevard" ging op onderzoek uit. TV 2, dinsdag 25 februari, 21 u30Dorpsschooltjes Moeten ze sneuvelen omwille van schaalvergroting en rendement ?