VRIJ LEVEN
...

VRIJ LEVENDe tweede aflevering van de nieuwe BRTN-reeks " De Jaren '70" draait helemaal rond de seksuele ontvoogding die tijdens dat decennium om zich heen greep. Tussen het wegvallen van de diepgewortelde angst voor alles wat met lichamelijkheid te maken had (aan het eind van de jaren '60) en de schaduw van de nieuwe angst voor aids die vanaf het begin van de jaren '80 opdook, vormen de jaren '70 een tussenperiode waarin blijkbaar alles kon en mocht : naakt moest, gezag mocht niet langer... Merkwaardig is evenwel dat de programmamakers tot de vaststelling komen dat seks op televisie in die tijd toch niet zo vanzelfsprekend was. Alleen bij de schooltelevisie en jongerenprogramma's kon bloot in beeld worden gebracht. Als bekende Vlaming wordt in deze tweede aflevering Jef Geeraerts ten tonele gevoerd, die aan het einde van de jaren '60 uitpakte met zijn "Gangreen 1". TV 2, donderdag 16 januari, 21.30 uur. SOCIALE ZEKERHEIDProblemen met het laten voortbestaan van het stelsel van sociale zekerheid hebben we zeker niet alleen in België. Ook in andere landen van Europa vergrijst de bevolking, terwijl het aantal actieve bijdragers aan het systeem taant. De toekomst van de sociale zekerheid in de grote landen van de Europese Unie vormt het onderwerp van de thema-avond die Arte uitzendt in de reeks "De quoi je me mêle ?". Er wordt onder meer de vraag gesteld of het Amerikaanse model kans maakt om ook in onze contreien ingevoerd te worden. In enkele Duitse documentaires wordt teruggeblikt op honderd jaar sociale zekerheid en op de bezuinigingen die ook bij onze oosterburen steeds dramatischer vormen aannemen. De Fransen doen hun duit in het zakje met onder meer een reportage over de beklemmende sociale politiek die het Front National in de stad Orange voert. Arte, donderdag 16 januari, vanaf 20.45 uur. BOSNIA HOTELMiel Dekeyser koos deze week voor een merkwaardige documentaire over drie Keniaanse Samburu-krijgers die twee jaar geleden werden ingelijfd in het Keniaanse contingent dat naar ex-Joegoslavië gezonden werd in het raam van de vredesactie van de Blauwhelmen. Het verhaal van een hemelsgrote vervreemding... TV 2, zondag 19 januari, 19.50 uur. Jef Geeraerts Centrale gast in de tweede aflevering van de BRTN-reeks De Jaren '70.