DAENS
...

DAENSZelden werd een Belgische film met zoveel lof overladen als het pakkende sociaal drama " Daens" van baron-cineast Stijn Coninx. Dankzij de openbare omroep krijgen we de kans om het oscar-genomineerde epos uit 1992 nog een keer te bekijken op het kleine scherm. Louis Paul Boons boek over de sociale roerselen in het proletarische Aalst van het einde van de vorige eeuw heeft in de verfilming nauwelijks aan kracht ingeboet. Het verhaal handelt over de ontluikende ontvoogding van de werkmens die zich een tijd gesteund weet door volksvertegenwoordiger-priester Daens die het voor hem opneemt tegen de reactionaire burgerij en clerus van die tijd. De kroniek van een tot mislukken gedoemde, maar niet vergeefse strijd... TV 1, vrijdag 8 november, 21.10 uur. MISKENDEnerzijds zijn er mensen die denken dat ze met de helm geboren zijn, maar eigenlijk weinig bagage in huis hebben. Anderzijds zijn er degenen die wel getalenteerd zijn, maar nooit doorbreken. Over deze laatste categorie laat Jambers deze week de camera dwalen. Een aflevering over mensen die virtuoos piano spelen, die een stem hebben als een van de grote tenoren, een aardig schilderijtje neerzetten of over een vlotte pen beschikken. Toch blijven ze hun hele leven lang op de achtergrond. Zijn het mislukkelingen of kunnen ze gewoon niet optornen tegen de vijandige maatschappij ? Researcher Bart Van Doorne zocht en vond mensen die ondanks miskenning blijven doorgaan en er nog altijd in geloven dat ze ooit zullen doorbreken. VTM, donderdag 14 november, 22.15 uur. PROPER VOLKDe BRTN-reeks Boulevard brengt al jaren onderhoudende televisiereportages. Vooral de vulgariserende historische kronieken van sommige fenomenen in onze maatschappij zijn bijna altijd goed voor een uurtje prima TV. Woensdag pakt Boulevard uit met het relaas van de volkshygiëne, van de badcultuur in de antieke wereld over de middeleeuwse stoven tot de waterangst van het Ancien Régime en de revival van de schone lichaamscultuur sinds het einde van de vorige eeuw. De voorbije honderd jaar werd het gewone volk opnieuw een "proper volk", niet het minst door... de democratisering van een tevoren duur product als zeep en de veralgemening maar dan pas na de oorlog van de badkamer in de huishoudens. TV 1, woensdag 13 november, 22.15 uur. Daens Voorlopig hoogtepunt in de carrière van Stijn Coninx. Vrijdag op TV1.