DROMENMAKERS
...

DROMENMAKERSModefotografen zijn voor het brede publiek nagenoeg onbekend. Voor topmodellen daarentegen zijn het echte sterren. Telefacts tikte een reportage op de kop over de échte dromenmakers : de modefotografen. Zo onder meer Patrick Demarchelier, nu de meest gevraagde fotograaf ter wereld met een inkomen van 60 miljoen per jaar. Hij ging twintig jaar geleden zijn geluk beproeven in de Big Apple nadat hij zich in zijn thuisland Frankrijk tot dan toe had beperkt tot huwelijks- en communiekiekjes. Demarchelier lanceerde Naomi Campbell. Ook Gilles Bensimon behoort tot het selecte kringetje van topfotografen. Hij werkt voornamelijk voor Elle en ontdekte ooit Claudia Schiffer in een Duitse discotheek. De modewereld is het er roerend over eens : "Talent moet je hebben, maar het ligt in de handen van de fotograaf of je al dan niet topmodel wordt." VTM, dinsdag 6 augustus, 22 uur.MAMA MANAGERModerne zakenvrouwen met jonge kinderen. Hoe maken zij tussen hun drukke bezigheden nog tijd voor hun kinderen ? Hoe staan ze tegenover het kindermeisje dat zorg draagt voor de opvoeding van de kinderen ? Hoe past hun echtgenoot in het geheel ? De BBC maakte een documentaire over de manier waarop succesvolle zakenvrouwen én moeders de tijd die ze voor hun kinderen kunnen vrijmaken zo kwalitatief mogelijk trachten in te vullen. De documentaire doorprikt grotendeels de mythe van die zogenaamde " quality time" (meteen ook de titel van de documentaire), namelijk de tijd die zakenvrouwen in hun "time management" voorzien voor hun gezin. Van kwaliteit blijkt daarbij nauwelijks sprake : "'s Morgens ben ik gehaast, 's avonds vermoeid en in de weekends uitgeput," zegt één van de geïnterviewde zakenvrouwen. Haar vriendin somt een hele reeks "nannies" op die intussen al de revue zijn gepasseerd. Kortom, een tekening van kleine en grote menselijke drama's en pedagogische mislukkingen. TV 2, donderdag 8 augustus, 20 uur. NOORSE EIGENHEIDNoren hebben een uitgesproken nationaal gevoel. Ze brengen internationale concerns er zelfs toe afstand te doen van hun globaal imago om die eigenheid in ere te houden. Via het ministerie van cultuur werkt onder meer de petrochemische nijverheid actief mee aan die idee. Dat gaf aanleiding tot het ontstaan van de typisch Noorse versie van het tankstation. Noren vinden het immers van het grootste belang dat de architectuur zich aanpast aan de specificiteit van het Noorse landschap. De consensus daarover is een uniek gegeven. Een reportage in de reeks Tekens van de BRTN. TV 1, dinsdag 13 augustus, 22.50 uur.Modefotografen Telefacts zoomt in op de mannen áchter de camera.