MYTHE
...

MYTHE"Hoewel Brigitte Bardot een product van haar tijd is, is ze van alle tijden, zoals elke mythe." Het citaat is van Simonne de Beauvoir en geeft aan dat BB meer is dan een filmster uit (vooral) de jaren '50 en '60. Marguérite Duras omschreef ze als "La Reine Bardot", André Bazin had het over "Notre BB nationale" en ze werd in 1966 helemaal onsterfelijk toen ze model stond voor de "Marianne" van beeldhouwer Aslan. Bardot was in haar tijd ook meer dan een gewoon modeverschijnsel. Ze was een maatschappelijk fenomeen dat moet gezien worden in het raam van de ontvoogdingsstrijd van de vrouw, een dertigtal jaar geleden. Dat is alvast de thesis van de documentaire die in opdracht van La Sept en Arte gemaakt werd over de seksbom die duidelijk ook een invloed uitoefent op hedendaagse mediafiguren als Madonna en Claudia Schiffer. Via archiefbeelden en interviews met onder meer Roger Vadim, Benoite Groult en Shere Hite biedt de documentaire "En BB schiep de vrouw" een beeld van de tijdsgeest van toen die nu misschien kleinburgerlijk lijkt, maar waarover toen schande gesproken werd. TV2, zondag 2 juni, 19.50 u. KREMLINDOODDe man was misschien anders, het ritueel bleef steeds hetzelfde. Of het nu om Stalin, Brezjnev of Andropov ging (Chroestsjov was dé grote uitzondering), de staatshoofden van wijlen de Sovjetunie werden altijd met grote ceremonie en machtsvertoon begraven. Vooral als het achter de politieke coulissen weer duchtig aan het rommelen was. Op het eerste Duitse net wordt donderdag een cultuurhistorische excursie geboden rond het thema Begrafenisrituelen van communistische leiders. Bevreemdend. ARD, donderdag 30 mei, 23 u.) DE STEM VAN BELGIEVoor de televisie onze huiskamers binnendrong, was de bioscoop de enige plek waar bewegend wereldnieuws vertoond werd. Tot voor de oorlog werd dat nieuws uitsluitend aangeleverd door buitenlandse maatschappijen als Movietone, Path of Gaumont. De Belgische regeringen in ballingschap zetten wel een eigen militair journaal op het "Yzerjournaal" in '14-'18 en "De Vrije Wereld" tijdens WOII maar er moest gewacht worden tot nieuwjaarsdag 1946 om het eerste echte Belgische filmjournaal te zien verschijnen, toen nog in amper 55 cinemazalen. Aanvankelijk heette de productie "L'Eclair Journal Belge", later meer bepaald in november 1947 werd het Belgavox met als ondertitel "Het wereldnieuws gezien door de Belgen". Boulevard schetst in een tweedelige reportage het ontstaan, de bloei en het herfsttij van het filmjournaal. TV1, woensdag 5 en 12 juni, 22 u. De BB (blote buik) van... BB (Brigitte Bardot).