"Lang moest ik niet nadenken toen de aandeelhouders van House of HR - het hr-bedrijf met onder meer de uitzendgroep Accent onder zijn vleugels - me vroegen CEO te worden", zei Rika Coppens een goed jaar geleden. "Dit bedrijf is fantastisch. Het is een groep met een sterke eigenheid en veel aandacht voor ondernemerschap." Rika Coppens is handelsingenieur. Ze startte haar loopbaan bij PriceWaterhouseCoopers als bedrijfsrevisor. Alvorens ze CEO werd, was ze financieel directeur bij een aantal bedrijven.
...

"Lang moest ik niet nadenken toen de aandeelhouders van House of HR - het hr-bedrijf met onder meer de uitzendgroep Accent onder zijn vleugels - me vroegen CEO te worden", zei Rika Coppens een goed jaar geleden. "Dit bedrijf is fantastisch. Het is een groep met een sterke eigenheid en veel aandacht voor ondernemerschap." Rika Coppens is handelsingenieur. Ze startte haar loopbaan bij PriceWaterhouseCoopers als bedrijfsrevisor. Alvorens ze CEO werd, was ze financieel directeur bij een aantal bedrijven. Het is niet vanzelfsprekend met een financiële achtergrond de stap naar de human resources te zetten. Hoe kijkt u terug op het eerste jaar? RIKA COPPENS. "Mijn verwachtingen zijn grotendeels ingelost. Ik kende het bedrijf voordat ik hier aankwam. Ik zat al een jaar in de raad van bestuur. Maar toch, het blijft een grote stap. We zijn een internationale speler met vestigingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland. België is goed voor een derde van de omzet. Mijn taak bestaat erin het bedrijf verder te professionaliseren en de groep uit te bouwen. Tegelijk focus ik op het belang van ondernemerschap. Het is ontzettend belangrijk zo veel mogelijk lokale initiatieven op te zetten waar managers autonoom de verantwoordelijkheid dragen voor hun cijfers. Op dat gebied is deze functie een verademing: ik ben terechtgekomen tussen een hele hoop ondernemers met een can do-mentaliteit. Ik word ook geruggensteund door aandeelhouders die onze groei mee mogelijk willen maken." Een jaar geleden was een nieuw bedrijf in een nieuwe sector uw grootste uitdaging. Ziet u dat nog zo? COPPENS. "Absoluut, zeker in terreinkennis had ik veel in te halen. Ik heb daar vrijwel onmiddellijk in geïnvesteerd. Ik moest begrijpen hoe de zaken operationeel werken en vooral de mensen leren kennen. Daar was het me in het begin om te doen. Ik bezocht alle bedrijven van de groep, ging in een aantal Accent-kantoren werken en sprak met heel veel mensen. Dat was een bijzonder verrijkende ervaring." Hoe complex is het om mensen aan een baan te helpen? COPPENS. "De uitdaging is dubbel. Enerzijds moet je jezelf als werkgever in de kijker werken. Wij zijn bijvoorbeeld bekend voor het rekruteren van buitenlandse werknemers. Daar hebben we sterk op ingezet. Maar er is nog een tweede element: ervoor zorgen dat het traject dat je met je medewerkers aflegt ook duurzaam is. De voorbije jaren heeft House of HR sterk gefocust op het behouden van zijn mensen. We blijven werken aan employer branding. Kenmerkend voor onze groep zijn het aantal overnames. Dat zijn telkens weer bedrijven met een eigen cultuur en gewoontes. Hoe je al die mensen in een geheel kunt laten functioneren, is een uitdaging voor het personeelsbeleid. Tegelijkertijd heeft die situatie heel wat potentieel. Je kunt ook heel veel leren van elkaar. Ik hecht veel belang aan het geregeld opzetten van meetings met de CEO's van de verschillende ondernemingen. Zo hebben we ook gedeelde diensten opgezet. Daarin zetten we de best practices centraal. Iedereen kan evenveel bijdragen aan House of HR. We willen geen top-downcultuur."