Adelheid ByttebieR, Schepen van Mobiliteit en Nederlandstalige Aangelegenheden in Schaarbeek

" Kevin en ik hebben vaak afgesproken op plaatsen waar leiding wordt gegeven, van het halfrond van het Vlaams Parlement, zoals vandaag, tot aan de tafel waaraan de raad van bestuur van Odisee plaatsvindt. Ik vind het belangrijk dat jonge leiders met zulke plekken vertrouwd raken en dat ze dat stukje van het beleid leren kennen.
...

" Kevin en ik hebben vaak afgesproken op plaatsen waar leiding wordt gegeven, van het halfrond van het Vlaams Parlement, zoals vandaag, tot aan de tafel waaraan de raad van bestuur van Odisee plaatsvindt. Ik vind het belangrijk dat jonge leiders met zulke plekken vertrouwd raken en dat ze dat stukje van het beleid leren kennen. "Voor wie leiding geeft, is taal belangrijk. Ook daarom hebben we op die locaties afgesproken. Het zijn vaak rustige plaatsen, waar je goed je woorden kan wikken en wegen. Er heerst een soort microklimaat waarin je tijd hebt om de goede woorden te vinden. Als leider moet je niet enkel visie en goede ideeën hebben, je moet er ook de juiste woorden voor durven vinden. Taal is een belangrijk onderdeel van kwalitatief leiderschap. "Het is belangrijk dat jonge leiders kwalitatiefleren te groeien om de kwantiteit, een groeiend takenpakket bijvoorbeeld, aan te kunnen. Dat klinkt makkelijker dan het in de praktijk is. Als leidinggevende voel je vaak wat moet gebeuren. Vaak bestaat een verschil tussen wat je wilt doen en wat van je wordt verwacht. Bovendien moet je leren omgaan met de verleiding alles zelf in handen te houden. Dat is niet makkelijk als je voordien zelf alles van onderuit hebt opgebouwd." "Ik heb gemerkt dat de stap van docent naar opleidingshoofd veel te maken heeft met het loslaten van details. Al houd ik niet van het woord 'loslaten', ik vind het vooral belangrijk taken op een goede manier te kunnen doorgeven. Dat kan je maar als je vooraf een visie en een strategie hebt opgebouwd. Mijn opleidingsprogramma bij Odisee groeide in korte tijd van één naar vijf programma's en van zeven naar 23 docenten. Aangezien ik een team leid, is peoplemanagement heel belangrijk geworden. "In het onderwijs ligt, minder dan in bedrijven, een parcours klaar voor wie de stap zet naar een leidinggevende functie. Om mijn opleiding op een goede manier uit te breiden, heb ik bijvoorbeeld bepleit om in onze structuur een tussenlaag met inhoudelijke coördinatoren in te brengen. Daardoor lukt het me beter een manager van het team te zijn en meer te focussen op takenpakketten, coaching en strategie. "Van Adelheid heb ik geleerd op het juiste moment over te stappen van de speedboot naar de helikopter. Nadenken over de strategie, het jaarplan, je eigen visie en de vraag wat coördinatoren doen: die zaken bleven voordien wat in de marge, want je hoofddoel is het opleidingsprogramma en het bieden van kwalitatief onderwijs. Ik heb leren definiëren wat de coördinatoren van mij kunnen overnemen."