Hoe pijnlijk een sluiting van Opel Antwerpen ook zou zijn, Vlaanderen heeft troeven om dit te boven te komen. We beschikken per inwoner over de hoogste kennisgraad ter wereld, onze universiteiten zijn excellent. Voor elke nieuwe technologie is er wel ergens een uitstekend kennisinstituut te vinden en bedrijven van eigen bodem excelleren in technologieën van de toekomst: nanotechnologie, hernieuwbare energie, additive manufacturing of materiaalop- bouwtechnologie.
...

Hoe pijnlijk een sluiting van Opel Antwerpen ook zou zijn, Vlaanderen heeft troeven om dit te boven te komen. We beschikken per inwoner over de hoogste kennisgraad ter wereld, onze universiteiten zijn excellent. Voor elke nieuwe technologie is er wel ergens een uitstekend kennisinstituut te vinden en bedrijven van eigen bodem excelleren in technologieën van de toekomst: nanotechnologie, hernieuwbare energie, additive manufacturing of materiaalop- bouwtechnologie. Neem de onlangs genomineerden voor de Leeuw van de Export: DEME met zijn baggertechnologie en zijn divisie voor bodemsanering; High Tech Metal Seals levert dichtingen voor de motoren van de Ariane-raket; Vlassenroot-groep is wereldleider in het maken van reuzenarmen voor telescopische kranen en Materialise voor rapid prototyping van medische en industriële toepassingen. Vlaanderen telt tal van verborgen pareltjes. Verder in dit blad leest u hoe Melotte uit Zonhoven metamorfoseerde van verlieslatende gereedschapsbouwer tot wereldspeler in digitaal produceren van precisieonderdelen door materiaaltoevoeging met laserbundels. Dit soort bedrijven kan een steentje bijdragen aan de volgende generatie groene voertuigen, maar de tijd dat de automobielindustrie aan de basis lag van technologische doorbraken is voorbij. De biomedische wereld ligt nu op kop, meer dan de lucht- en ruimtevaart of de halfgeleiderindustrie. En onze kmo's spelen daarin mee op topniveau. We moeten ze hier houden, liefst met Vlaams kapitaal, en ze koesteren in een adequaat omgevingsklimaat waarvan de basisvoorwaarden ruimschoots bekend zijn: redelijke loonkosten, uitmuntende infrastructuur, efficiënt overheidsbeleid. Als mature en duurdere economie kan je draaien op kwaliteit en snelheid, als je eerder in de markt bent dan je concurrenten. Goedkoop zullen we nooit zijn, goed en snel wel. Klassieke denkpatronen moeten in het licht van de technologieën van de toekomst in vraag gesteld worden. Experts verwachten bijvoorbeeld dat AM-technologie (additive manufacturing) explosief zal groeien. Dus: minder transport op de wegen, minder goederendepots, minder uitstoot van uitlaatgassen. Het valt dan ook te betwijfelen of een uitmuntende infrastructuur nog zware logistiek en distributiecentra vereist; die technologie neutraliseert zelfs grotendeels de loonkosten zodat productie uit lagelonenlanden kan terugvloeien. Moet een efficiënte overheid vanuit zo'n vernieuwd perspectief geld pompen in Opel of inzetten op optimalisatie van ons innovatielandschap, dat onoverzichtelijk en inefficiënt is door een woud van Europese, Belgische, Vlaamse en provinciale initiatieven? Zullen we de opwarming van de aarde bestrijden met een CO2-taks of door revolutionaire technologieën te stimuleren? Professor Chris Green van McGill University berekende dat we de opwarming niet terugdringen met kern-, wind-, zon- en geothermische energie alleen. De alternatieve technologieën moeten eerst op punt staan voordat een CO2-taks creatieve bedrijven zou kunnen ontmoedigen. Do-it"Zelfs de Chinezen staan ervan te kijken, blz. 68Door Erik BruylandDe tijd dat de automobiel-industrie aan de basis lag van technologische doorbraken is voorbij.