CONCURRENTIE.
...

CONCURRENTIE.Behalve Ram Mobile Data Belgium en Belgacom Mobile kunnen nog twee andere Belgische firma's klanten in mobiele datacommunicatienood bedienen. Het zijn Low Cost Linking PowerPhone en Belgian Trunking Company. Beide bieden "gedeelde" radionetwerken (trunking) aan. Zij mikken op een cliënteel die tot voor kort in eigen private radionetwerken investeerde, zich met mobilofoon of semafoon behelpt of gewoon nog op zoek is naar een oplossing. Het gaat dan om koeriers, transporteurs, taxibedrijven, onderhoudsdiensten, afvalophalers, nutsbedrijven, installateurs, aannemers, pechbestrijders, betoncentrales..., kortom, iedereen die werknemers "in het veld" efficiënt wil leiden en ondersteunen. LCL heeft zijn "PowerPhone"-dienst operationeel sinds september, het grootser opgezette BTC (zie tabel : Verschillende golflengte) startte "Spectrum" in januari. De twee breiden hun netwerk nog uit. POWERPHONE.LCL PowerPhone is de voortzetting van het vroegere LCL Belgium, waarin omwille van de intrede van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel in januari jl. enkel de trunking activiteiten zijn overgehouden. De Gimb bracht 10 miljoen frank en een obligatielening in bij LCL PowerPhone en kreeg 49 % van de aandelen. LCL Belgium zelf, eigendom van Low Cost Linking Inc. en van bestuurder Laurens van Reijen, gaat terug tot 1988 en is actief in voice mail, faxbox (nasturen van faxen) en fax broadcasting. Voor Laurens van Reijen is trunking een nichemarkt. Het schijnbaar grote potentieel heeft bij nader toezien nogal eens specifieke noden of gewoonten waarin trunking zich moeilijk inpast. Hij schat dat twee derden van de mogelijk 80.000 PMR-gebruikers vandaag zich situeren op industrieterreinen waar de communicatie maar een paar 100 meter ver moet dragen. Trunking heeft daar geen zin, want een eigen lokale radiofrequentie is goedkoop. Taxicentrales zijn dan weer ongeschikt, vindt Van Reijen, omdat de dispatcher er continu praat, geen tijd heeft om nummers in te tikken en het trunkingsysteem eigenlijk sowieso zou monopoliseren. Elders kan de communicatie zo tijdkritisch zijn dat de seconde die het intikken van het nummer van de bestemmeling bij trunking vergt, er te veel aan is. Denk maar aan het meren van een schip. Bij uitbreiding zijn alle toepassingen ongeschikt waarbij men direct een gewaarborgde toegang moet hebben tot de correspondent. Op piekmomenten zullen immers wachtrijen ontstaan. (Gedelegeerd bestuurder Danny Bals van BTC-aandeelhouder Arrow Air Telecom : "In de meeste trunkingnetwerken vindt men het normaal als in piekperiodes 10 percent van de oproepen in een wachtrij belandt.") Kortom, Laurens van Reijen denkt dat er in België alles bij elkaar maar zo'n 10.000 "echte" potentiële trunkinggebruikers zijn. Volgens zijn tarieven is dat goed voor een omzet van pakweg 180 miljoen frank per jaar. "Nederland, dat toch een stuk groter is dan België en waar een nationaal trunkingnetwerk bestaat, heeft na 4 jaar nog maar 18.000 gebruikers," schuift hij naar voor. LCL PowerPhone mikt op stadskoeriers en op regionaal georiënteerde bedrijven, die opereren in een straal van 30-40 km.SPECTRUM.De Belgian Trunking Company is met Spectrum een stuk ambitieuzer. Haar Engelse partner Protocall Ventures Ltd is betrokken bij de uitbouw van trunkingnetten in nog 6 andere Europese landen. Ackermans & van Haaren en de Gimv zijn aandeelhouder van BTC. Woordvoerder Christian Somville ziet een potentieel van "zeker 25.000 gebruikers, minimum" en verwacht nog dit jaar 3000 Spectrum-aansluitingen. BTC wil alle economisch belangrijke gebieden van België gaan bestrijken. Meer dan LCL besteedt BTC in zijn marketingstrategie aandacht aan de mogelijkheid van draadloze datacommunicatie via trunking. Ook bijvoorbeeld voor telemetrie communicatie met vooral automaten. Maar BTC en LCL zijn het er roerend over eens dat deze markt nog moet openkomen. Trunking stellen ze voor als een "Zwitsers zakmes"-oplossing. In de woorden van Christian Somville : "Vele bedrijven hebben eigenlijk zowel spraak als data nodig. Wij bieden hen de mogelijkheid om naar data te evolueren op het ritme van het bedrijf." "Een firma die 20 aansluitingen neemt, investeert toch gemakkelijk 7 à 800.000 frank in apparatuur ( nvdr de radio's kosten typisch 25.000 tot 40.000 frank en er zijn ook aansluitingskosten). Zullen zij dan bovenop ook nog eens investeren in een informaticatoepassing ? In de praktijk zal dat stapje voor stapje gaan," voorspelt Laurens van Reijen (LCL). Een hinderlijke factor is het quasi ontbreken in België van systeemhuizen die "verticale" oplossingen voor mobiele datacommunicatie aanbieden in specifieke sectoren. De belangstelling is gewoon nog niet gewekt. "België ligt 2 à 3 jaar achter op Nederland," vindt radiocom-directeur Freddy Buyl bij het Antwerpse Ines, één van de systeemintegratoren waarmee Spectrum werkt. Een factor voor de toekomst is de invoering van digitale private mobiele radio, die voor de radionetwerken kan betekenen wat GSM voor de mobilofoon is geweest. De al goedgekeurde Trans-European Trunked Radio ( Tetra) standaard levert een veel betere kwaliteit, meer capaciteit, een groter bereik en een datadoorvoersnelheid van 28,8 kilobit/seconde. Iets voor het jaar 2000, meent Christian Somville van BTC. Veel vroeger, meent Laurens van Reijen van LCL. De eerste Tetra-terminals zijn in elk geval reeds voorgesteld. BNLTRUNKING Voor de hardware is er een ruime keuze aan leveranciers.