De Port Autonome de Liège (PAL, het autonome havenbedrijf van Luik) is naar tonnenmaat de nummer twee onder de Europese binnenhavens. De voorbije tien jaar steeg het watertransport er met 72 %. Het aantal ondernemingen dat zich in het havengebied vestigde, nam ook sterk toe, zodat de beschikbare terreinen stilaan uitgeput raken.
...

De Port Autonome de Liège (PAL, het autonome havenbedrijf van Luik) is naar tonnenmaat de nummer twee onder de Europese binnenhavens. De voorbije tien jaar steeg het watertransport er met 72 %. Het aantal ondernemingen dat zich in het havengebied vestigde, nam ook sterk toe, zodat de beschikbare terreinen stilaan uitgeput raken. Om die reden heeft het Waals Gewest in juni 2004 een terrein van honderd hectare gekocht van Hermalle-Sous-Argenteau, aan het Albertkanaal. Deze strategisch gelegen zone werd in beheer gegeven aan PAL om de uitbreiding van de haven mogelijk te maken en de ontwikkeling van het watertransport te ondersteunen. Het terrein bevindt zich op een uitzonderlijk goede locatie op het grondgebied van de gemeente Oupeye, en zal het toekomstige 'logistieke dorp' Liège Trilogiport huisvesten. "Trilogiport verwijst naar de drie kernkarakteristieken van de locatie," legt Emile-Louis Bertrand, waarnemend algemeen directeur van PAL, uit. "Drie toegangen tot de zee: Duinkerke, Rotterdam en Antwerpen; drie transportmogelijkheden: de weg, water en het spoor; en drie aangrenzende Europese markten: Frankrijk, Nederland en Duitsland. Het wordt een multimodaal platform dat zich volledig richt op logistieke activiteiten. Er komen drie portaalkranen voor de overslag van het water naar de weg, het spoor en een opslagzone met plaats voor 4000 containers."Het noodzakelijke budget voor dit platform bedraagt ongeveer 30 miljoen euro. Het Waals Gewest staat in voor een gedeelte van de financiering, maar PAL is nog op zoek naar strategische partners. Om alle troeven maximaal uit te spelen, hebben PAL, de haven van Antwerpen en de Luikse investeringsmaatschappij SPI+ zich verenigd in een zogeheten economische belangengemeenschap die moet zorgen voor de ontwikkeling van Liège Trilogiport. "Het is een samenwerkingsverband met meerwaarde voor alle partners," zegt Bertrand. "De aanwezigheid van een dergelijk platform in het natuurlijke hinterland van de haven van Antwerpen zorgt voor de ontwikkeling van het multimodale transport van en naar de Antwerpse metropool. SPI+ kan hier gebruik van maken om industriële units en services te vinden die een surplus betekenen voor de economie van de provincie Luik. En de Luikse haven krijgt, dankzij de samenwerking met Antwerpen, een grotere internationale uitstraling. Dat moet ons in staat stellen om grote internationale ondernemingen aan te trekken."Emile-Louis Bertrand rekent er ook op dat het project het herstel van een geteisterde regio kan inzetten. "Dit project is voor ons van vitaal belang om nieuwe ondernemingen aan te trekken. En het is op die manier een gedeeltelijke oplossing voor het jobverlies als gevolg van de geleidelijke sluiting van de Arceloreenheid voor warmwalsstaal in de haven (Chertal). Een recent onderzoek van het Office de Promotion des Voies Navigables ( nvdr - de Waalse tegenhanger van Promotie Binnenvaart Vlaanderen) wijst immers op een potentieel van 2000 directe arbeidsplaatsen." Op 15 oktober krijgt PAL als alles goed verloopt de toestemming van stedenbouw. PAL hoopt dan de overheidsopdrachten te kunnen uitbesteden tegen het einde van het jaar. "Daarna wordt zo snel mogelijk begonnen aan de werken en we verwachten de oplevering voor de eigenlijke ingebruikname voor eind 2008," besluit Emile-Louis Bertrand. Philippe Coulée