Bij velen slaat de schrik om het hart als er een durfkapitaalfonds zich manifesteert als nieuwe hoofdaandeelhouder. "Hoeft helemaal niet," zegt Dick Vande Vyvere. "Wij hebben niets dan positieve ervaringen." Zowat een jaar terug kocht het Britse fonds BC Partners de keten Fitness First op, inclusief de Belgische Passage Fitness.
...

Bij velen slaat de schrik om het hart als er een durfkapitaalfonds zich manifesteert als nieuwe hoofdaandeelhouder. "Hoeft helemaal niet," zegt Dick Vande Vyvere. "Wij hebben niets dan positieve ervaringen." Zowat een jaar terug kocht het Britse fonds BC Partners de keten Fitness First op, inclusief de Belgische Passage Fitness. Gentenaar Dick Vande Vyvere had met Passage Fitness zijn eigen fitnessketen opgericht midden jaren negentig. "Dankzij onze nieuwe eigenaar kunnen we dromen van nieuwe expansie in België, maar ook in Europa," legt Vande Vyvere uit. "We zijn dat nu volop aan het bewijzen. In Antwerpen, Brussel en Luxemburg komen er centra bij. Logisch, want België hinkt qua fitheid helemaal achterop in vergelijking met de rest van Europa. Voorts kijken we naar opportuniteiten op de Franse, Russische en Turkse markt. We mikken vooral op de grote steden zoals Parijs, Moskou of Istanboel. Alle opties worden daarbij opengelaten. Het kan gaan om overnames of om nieuwe projecten. Als we een sportcentrum overnemen, zijn twee zaken belangrijk: de ligging en voldoende omzet in het sportgebeuren."Dick Vande Vyvere onthoudt een reeks positieve punten aan de intrede van een rijke oom als hoofdaandeelhouder. "Eén: BC Partners laat het operationele management behoorlijk vrij in zijn doen en laten. Dat was met de vorige hoofdaandeelhouder - ook een kapitaalfonds - wel even anders. Twee: we hebben heel wat financiële armslag om onze groeidoelstellingen te halen. Drie: er wordt vrij strategisch en op lange termijn gedacht." Voor Gentenaar Vande Vyvere stond het voorbije jaar in het teken van een nogal grondige ommezwaai. Het puur operationele werd ingeruild voor een opdracht als bestuurder en medeaandeelhouder op groepsniveau. In de praktijk betekende het dat de geestelijke vader van Passage Fitness zich meer met cijfers en Europese strategie mocht bezighouden. Hoe heeft hij die overgang verteerd? "Ik denk dat het operationele je nooit helemaal loslaat," zegt hij. "Maar ik doe het zeker veel minder dan voordien. Binnen onze structuur zijn de lijnen tussen bestuurders en management echter vrij kort. Vandaar dat ik nog wel meer dan eens op het terrein tussenbeide kom in het belang van de zaak. Als je ergens merkt dat er iets fout loopt, dan voel je nog altijd de drang om iets te ondernemen. Dat blijft een soort tweede natuur."Willens nillens werd Vande Vyvere ook geconfronteerd met langere zittijden aan of rond bestuurstafels. Of dat meevalt? "Ik probeer dat in de hand te houden," gniffelt hij. "Hoe? Onder meer door meer sport te doen. Ik ben een van de oprichters van een club van Belgische managers die in 2008 een volwaardige triatlon wil meemaken. We mikken op een deelname in Florida. Het voorbije jaar ben ik dus meer dan ooit aan het sporten geslagen. En ik heb me dat nog geen seconde beklaagd."WAS: oprichter en bezieler van Passage Fitness. IS: medeaandeelhouder van de Britse groep Fitness First. VRIJE TIJD: fitness, golf, jogging, trainen voor triatlon, lezen (autobiografieën). KCa