Als er één persoon is die niemand graag aan zijn deur heeft, is het wel een gerechtsdeurwaarder. Want dat betekent dat je schulden hebt. Meestal zal de schuldeiser eerst proberen de vordering te innen buiten het gerecht om. Hij kan dat op eigen houtje doen of hij kan daarvoor een gerechtsdeurwaarder in de arm nemen. Die laatste probeert dan via een minnelijke invordering aan het geld te komen. Lukt dat niet, dan zit er voor de schuldeiser niets anders op dan over te gaan tot een gerec...

Als er één persoon is die niemand graag aan zijn deur heeft, is het wel een gerechtsdeurwaarder. Want dat betekent dat je schulden hebt. Meestal zal de schuldeiser eerst proberen de vordering te innen buiten het gerecht om. Hij kan dat op eigen houtje doen of hij kan daarvoor een gerechtsdeurwaarder in de arm nemen. Die laatste probeert dan via een minnelijke invordering aan het geld te komen. Lukt dat niet, dan zit er voor de schuldeiser niets anders op dan over te gaan tot een gerechtelijke procedure. In dat geval krijgt de gerechtsdeurwaarder een andere rol toebedeeld. Dan wordt hij een gerechtelijke ambtenaar die de schuldenaar officieel op de hoogte brengt van de uitspraak van de rechter en er ook op toeziet dat die uitgevoerd wordt. De gerechtsdeurwaarder kan dan beslag leggen op het loon, op roerende en onroerende goederen. De wortels van Modero gaan meer dan vijftig jaar terug in de tijd. Sinds Jan De Meuter in 2001 de leiding nam, evolueerde het traditionele kantoor naar een bedrijf dat de grenzen van het beroep probeert te verleggen. De naamswijziging in 2008 naar Modero was niet toevallig. Zowel in het Spaans als in het Italiaans betekent het woord 'ik bemiddel'. Iedereen is het erover eens dat bemiddeling de te bewandelen weg is. In België garandeert Modero een volledige dekking met een formeel netwerk van gerechtsdeurwaarderskantoren, verspreid over Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De onafhankelijke vennootschappen varen onder de vlag van Modero - zoals Modero Brussel - of onder hun eigen uithangbord. Alle kantoren delen dezelfde filosofie en werkwijze die vastliggen in het Modero Charter, dat de waarden en gedragsregels in deontologie, transparantie en dienstverlening omvat. Die dienstverlening stopt niet aan de landsgrenzen. Modero is ook actief in het buitenland in samenwerking met vaste partners. De bedrijfsfilosofie houdt in dat het Modero-netwerk alle dossiers met dezelfde kwaliteit en kostenbesparende invorderingstechnieken behandelt. Via de loketten van de kantoren blijft de lokale betrokkenheid behouden. Modero is een trendsetter in datasynchronisatie. Het ontwikkelde zijn eigen software die ervoor zorgt dat elke stap van het invorderingstraject gebaseerd is op de meest recente informatie. Naar eigen zeggen is die werkwijze uniek in de sector. Het grote voordeel ervan is de kostenefficiëntie van het dossier. Dat illustreert de noodzakelijke sociale reflex van de gerechtsdeurwaarder.