IDEAALBEELD BIJ REKLAME HEEFT AFGEDAAN.
...

IDEAALBEELD BIJ REKLAME HEEFT AFGEDAAN.Het Amerikaanse marketing-vaktijdschrift Advertising Age heeft een brochure uitgegeven met voorspellingen en trends. Een aantal ervan kan zeker ook op België worden toegepast en stemt tot nadenken.- Groene marketing is een stervend koncept. Het al lang geldende inzicht dat milieubewuste verbruikers meer willen betalen voor biologisch afbreekbare produkten, wordt een illuzie. Milieuvriendelijkheid wordt een kwaliteitsstandaard. Het gevolg is dat groene reklame meer en meer skeptisch wordt onthaald.- Home shopping is meer dan een alternatief ; miljoenen willen via die weg hun boodschappen doen. Komfortabel inkopen vanuit de woonkamer zal niet langer een bevlieging zijn. Het wordt meer en meer een afzetwijze voor talrijke kleinhandelsprodukten. Binnen enkele jaren zal 5 tot 10 procent van de totale kleinhandelsomzet via home shopping gebeuren.- De elektronische media betekenen niet het einde van gedrukte publikaties. Hoewel talrijke uitgevers in elektronische media investeren, zijn zij totnogtoe slechts een spin-off van gedrukte versies. Zij vinden nauwelijks geïnteresseerde gebruikers, en alleen kan men er niet van leven. Advertising Age stelt dat men bij marketing niet over het hoofd mag zien dat de inhoud vòòr de vorm komt en de idee vòòr de technologie en dat het drukken de basis blijft.- De konkurrentie tussen handelsmerken zal internationaal fors toenemen. Producenten van verbruiksgoederen kunnen niet langer voortbouwen op de merkentrouw van verbruikers. In Nederland heeft onderzoek uitgewezen dat 45 procent van de verbruikers gelooft dat de Albert Heijn-keten meer begaan is met de klanten dan Nestlé. Dat is een schokkende ervaring voor merkartikelen. Als klantentrouw nog meer het koopgedrag zal beïnvloeden, zullen de producenten daar iets aan moeten doen.- Direct marketing zal binnen 10 tot 15 jaar niet meer te herkennen zijn. Voor de meeste mensen blijft de informatiesnelweg nog een futuristische slagzin, maar voor de direct marketing is het een ernstige bedreiging of een kans. Cd-rom-catalogi, tv-verkoop en de te voorziene mogelijkheid om produkten via afstandsbediening te bestellen, zal de traditionele direct marketing ongetwijfeld een marktaandeel afnemen en het kontakt met de verbruiker veranderen.- De marketing zal de verbruikers realistischer moeten aanspreken. Vooral de reklamelui zullen eindelijk bemerken dat de verbruiker niet langer van boven wil worden toegesproken. Zo hebben de producenten van cosmetica al ontdekt dat de klanten het moe zijn om met het ideaalbeeld van de jeugd te worden aangesproken. Zij willen realistisch worden voorgelicht. Dat geldt dan vooral voor vrouwen.Bron : Trendletter, 9/95.