Web weergave

PFOS is het meest beruchte lid van de PFAS, een reusachtig grote familie van verwante synthetische chemische substanties. Die stoffen worden ook onheilspellend omschreven als forever chemicals, omdat ze niet of bijzonder moeilijk afbreekbaar zijn, en dus niet uit het milieu weg te krijgen zijn. En dat is dus terecht zeer zorgwekkend, zeker nu is gebleken dat PFOS decennialang werd geproduceerd door het Amerikaanse chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht en de wijde omgeving heeft vervuild. Dat het gebruik van PFOS en van PFAS in het algemeen risico's inhoudt, is nochtans geen donderslag bij heldere hemel. In de chemiesector is al ruim twintig jaar een evolutie aan de gang om de veiligheid van chemische stoffen strenger te beoordelen, en PFAS zullen in het algemeen onherroepelijk aan banden worden gelegd in onze contreien. Maar de hamvraag is of er wel altijd alternatieven zijn.

INZICHT IN DE TRENDS VAN VANDAAG

De banken hebben cyberaanvallen tot nu kunnen afslaan, maar de bezorgdheid neemt toe. De Zweedse en de Nederlandse centrale bank pleiten ervoor om meer cash in omloop te brengen. Maar dat is geen duurzame oplossing. "Continu investeren in beveiliging is een must."

COVERVERHAAL

De woningprijzen rijzen de pan uit. Kandidaat-kopers bieden tegen elkaar op, om toch maar een eigen dak boven het hoofd te hebben. "De kloof tussen de kunners en de niet-kunners groeit. Dat is een maatschappelijk probleem, economisch is het dat minder."

INZICHT

De race tussen de vaccins en het virus is nog niet gelopen, zeker nu het virus met de deltavariant een nog besmettelijkere versie van zichzelf in de strijd gooit. Wij ontsnappen wellicht nipt aan een nieuwe golf, maar voor de rest van de wereld zijn de perspectieven minder gunstig.

INZICHT

Een jaar geleden legde de pandemie hele sectoren lam en opereerde de economie slechts tegen 90 procent van haar mogelijkheden. Vandaag is het andersom. Nu de economie wordt verlost van haar coronaketens, gaat ze in overdrive. Deze zomer is een groei van 10 procent mogelijk.

DE ZOMER VAN DE HOOP

Dit jaar studeren de eerste studenten af die de vernieuwde graduaatsopleidingen gevolgd hebben. Die arbeidsmarktgerichte opleidingen zijn de eerste tests om leren op de werkvloer in het hoger onderwijs van de grond te krijgen. Ze vullen een leemte tussen het middelbaar onderwijs en de bachelor- en masteropleidingen.

INZICHT

Nog niet zo heel lang geleden ging Daan De Wever op industrieterreinen nog bedrijven af om de telecomdiensten van zijn start-up Destiny te verkopen. Zijn broer Samuel klom in die pioniersjaren nog in een verlichtingspaal om een noodkabel over een weg te spannen. Ondertussen is Destiny een Europese marktleider in nieuwe telecomdiensten voor kmo's. Maar de ambitie van het duo is nog niet weggeëbd: "Het zou nog altijd heel fout aanvoelen om ons te laten overkopen door een grote traditionele speler."

INZICHT

PFOS is slechts het zeer zorgwekkende tipje van een gigantische ijsberg vol verwante synthetische chemische substanties. Maar wat doet die massa van 6800 zogenoemde PFAS-stoffen?

INZICHT

'Aandelen zijn een goede langetermijnbelegging, zo wil het cliché. Over uiterst lange periodes is dat ongetwijfeld het geval. Maar wanneer we inzoomen op wat minder lange periodes en op de regionale prestaties, krijgen we een heel gemengd beeld.' Dat zegt Jan Longeval, eigenaar van Kounselor Consulting bv en adjunct-professor aan de Vlerick Business School.

INZICHT

Trends brengt iedere week het beste uit de toonaangevende financieel-economische media in Europa. Velen gaan ervan uit dat corona de wereld onherroepelijk veranderd heeft en dat niets nog hetzelfde zal zijn. Armin Laschet, de gedoodverfde opvolger van Angela Merkel als Duitse kanselier, is het daar niet mee eens.

HET BESTE UIT...

werkt in Londen voor het carrièretransformatiebedrijf Private Assembly

HET BESTE UIT...

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt gemeengoed in de bedrijven, maar eigenlijk begint het debat over duurzaamheid nu pas echt goed. Vanaf deze week gooit professor Nikolay Dentchev (VUB) als nieuwe Trends-columnist de knuppel in het hoenderhok. "Het is een zaak van continu verbeteren, constant innoveren en zo stap voor stap richting duurzaamheid gaan."

INSPIRATIE

Zodra je met een hogere purpose een gevoelige snaar weet te raken bij jongeren, heb je een onvermoeibare bom van energie in je organisatie. Dat zegt professor Nikolay Dentchev.

INSPIRATIE

Minder dierenleed, een veel kleinere ecologische voetafdruk en een stuk gezonder dan echt vlees. Rond labovlees is een verwachtingspatroon gecreëerd dat bijna even hooggespannen is als de soms absurde bedragen die de sector de voorbije jaren binnenhaalde. Op korte termijn lijkt ge-3D-print vlees over de beste kaarten te beschikken, maar geen enkele technologie kan al een succulente steak op uw bord toveren.

DE TOEKOMST IS DICHTERBIJ DAN U DENKT

Trends zet een jaar lang elke week een vrouwelijke topmanager, wetenschapper, techondernemer of influencer in de schijnwerpers. De vijftig vrouwen staan in de eerste lijst van Inspiring Fifty Belgium. An Steegen heeft een dubbele missie. Als chief technology officer van Umicore tekent ze mee de toekomst van de materialen- en technologiegroep uit. Als topmanager wil ze de professionele toekomst van vrouwen een zet geven.

INSPIRING FIFTY