Als Trends abonnee heb je toegang tot

Web weergave

De oorlog in Oekraïne hoeft niet automatisch tot een internationale hongersnood te leiden. Want er is voedsel genoeg, ook zonder de 'graanschuur van de wereld'. De echte problemen zijn een gebrekkige markt en een verstoorde logistiek, waardoor voedsel onnodig duur wordt en niet op de plaatsen raakt waar het nodig is.

COVERVERHAAL

De armste landen dreigen het slachtoffer van de oorlog in Oekraïne te worden. Om dat te voorkomen moeten de landen gezamenlijk optreden, om te beginnen door de markten open te houden.

COVERVERHAAL

Een land ontsnapt niet uit de armoede omdat het volk dat wil, maar omdat de elite daar baat bij heeft. Dat is de centrale stelling van de Vlaamse Oxford-econoom Stefan Dercon, die zijn decennialange ervaring in tientallen ontwikkelingslanden neerschreef in een ontnuchterend boek.

INZICHT

Oprichters van scale-ups die een miljoen euro ophaalden of aan jaarlijkse omzet genereren, behoren tot een select gezelschap. Samen met Scaleup Vlaanderen gaan we in de One Million Club op zoek naar die Vlaamse groeibedrijven.

INSPIRATIE

De Belgische banken willen het voortouw nemen in de strijd tegen factuurfraude. Een sleutelrol is weggelegd voor het onbekende maar cruciale Isabel. Het Belgische softwarebedrijf bouwt steeds meer digitale bruggen tussen banken, bedrijven en boekhouders, om de financiële administratie veiliger en efficiënter te laten verlopen.

INSPIRATIE

Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Maar we zetten te weinig vraagtekens bij het huidige beleid, dat focust op incentives en subsidies, stelt econoom Johan Albrecht. In zijn nieuwe boek doet hij aanbevelingen om onze klimaattoekomst veilig te stellen. "De overheden moeten een net-zerobeleid voor zichzelf invoeren."

INZICHT

We zijn allemaal wel min of meer gevoelig voor fake news. Dat zegt Marc Buelens, professor-emeritus aan de Vlerick Business School.

INSPIRATIE

Elke dinsdag en donderdag chat hoofdredacteur Danny Reweghs met zijn abonnees.

ADVIES

Deze maand loopt de campagne '30 dagen minder wagen' om bewuster autogebruik aan te sporen. Met de toenemende kosten en lasten van autobezit zweren sommigen een eigen wagen af. Hoe is het om in Vlaanderen autoloos te leven? "Het vergt iets meer planning", maar uw levenskwaliteit en uw bankrekening gaan erop vooruit.

ADVIES

De nieuwe OESO-ranking legt bloot dat de belasting op arbeid nergens hoger is dan in België. Voor het eerst in jaren stijgt de belastingdruk ook weer. Tegelijk heeft de regering vorig jaar weer heel wat nieuwe sluiproutes aangelegd om minder belastingen te betalen.

ADVIES