Voormalig minister van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte (sp.a) werkte in de zomer van 2013 regels uit om verzekerden beter te beschermen. Zelfstandige verzekeringsmakelaars moesten hun klanten vooraf informeren over de commissies die ze opstrijken op de verkoop van een product. De beste verzekering voor de klant is niet noodzakelijk degene waarop de makelaar het meeste verdient. De wetgever wilde vermijden dat een makelaar zich ertoe liet verleiden om vooral producten te verkopen van verzekeringsmaatschappijen die royaal zijn met commissielonen.
...

Voormalig minister van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte (sp.a) werkte in de zomer van 2013 regels uit om verzekerden beter te beschermen. Zelfstandige verzekeringsmakelaars moesten hun klanten vooraf informeren over de commissies die ze opstrijken op de verkoop van een product. De beste verzekering voor de klant is niet noodzakelijk degene waarop de makelaar het meeste verdient. De wetgever wilde vermijden dat een makelaar zich ertoe liet verleiden om vooral producten te verkopen van verzekeringsmaatschappijen die royaal zijn met commissielonen. De nieuwe regels veroorzaakten wrevel bij de makelaars. De Beroepsvereniging van Zelfstandige Bank- en Verzekeringsbemiddelaars (BZB) verstuurde een persbericht waarin ze "het nut en het belang" van een aparte vermelding van de commissie ter discussie stelde. De verplichte transparantie over de kostenstructuur van een product geldt niet voor consumenten die rechtstreeks aankloppen bij de verzekeraar of bij een agent die aan de verzekeraar is verbonden. Twee jaar nadat de nieuwe wetgeving voor de verzekeraars en de verzekeringstussenpersonen in voege trad, zijn er nog altijd makelaars die de letter van de wet niet toepassen, leert een rondvraag van Trends. "Eigenlijk zouden we in onze offerte moeten zetten wat de premie is, wat de belastingen en de kosten zijn, en hoeveel de commissie bedraagt. Maar dat gebeurt niet. En dat gebeurt nergens in de sector, hoor", beweert een grote makelaar, die vooral diensten verstrekt aan ondernemingen. Maar er zijn wel makelaars die alle kosten, belastingen en vergoedingen voorbeeldig uitsplitsen. "Voordat er een overeenkomst met de klant wordt getekend, moet hij worden geïnformeerd hoeveel procent van de premie commissieloon is voor de makelaar. De tussenpersoon moet transparant zijn. Punt", zegt Albert Verlinden, de voorzitter van de BZB. "We hebben daarom op onze website modeldocumenten geplaatst die de makelaars kunnen gebruiken. In ons modeldocument staat een overzicht van alle mogelijke kosten en belastingen die verzekeringsnemers betalen. Ook alle andere vergoedingen die de verzekeringsmakelaars van de verzekeringsmaatschappij krijgen, staan erin vermeld." Roger Huygens, de voorzitter van de Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (FVF) vindt niet dat de wet helder is. "De wet spreekt over alle vergoedingen. Er zijn nog andere vormen van vergoedingen dan commissielonen. Wij krijgen soms gratis brochures en opleidingen van verzekeringsmaatschappijen, en we ontvangen beloningen nadat we een bepaald aantal contracten hebben verkocht. Het is voor ons niet duidelijk wat we allemaal moeten meedelen aan de klanten. Daarvoor is het wachten op een reglement van de FSMA. Bovendien kan de verzekeringsmaatschappij het percentage van het commissieloon elk jaar aanpassen. Voor de lopende contracten zouden we dat dan elke keer moeten meedelen aan de klanten. Dat is niet werkbaar." Bij FVF zijn 1200 onafhankelijke makelaarskantoren aangesloten. Ze noemt zich de spreekbuis van de makelarij. BZB vertegenwoordigt naar eigen zeggen 3000 zelfstandige tussenpersonen in de financiële sector. Niet iedereen interpreteert de wet op dezelfde manier, maar iedereen is het er- over eens dat elke vraag van de klant over de vergoedingen van de tussenpersoon moet worden beantwoord. Het is dus tijd dat de verzekeringsklanten mondiger worden. Als uw onafhankelijke verzekeringsmakelaar niet spontaan toont wat hij verdient op uw verzekeringen, hebt u het recht daar zelf naar te vragen. ILSE DE WITTE