Voor het dagelijkse leven van Tractebel is de algemene directie het sleutelorgaan. De algemene directie is shell shocked door de broedermoord van Etienne Davignon en Paul De Keersmaeker op haar voorzitter, Philippe baron Bodson. Een van de kenmerken van de algemene directie van Tractebel is dat zij een hoge gemiddelde leeftijd heeft, een leeftijd waarop men nog weinig te verliezen heeft en dus ronduit zijn macht en zijn woede kan tonen. Dat is niet gebeurd. Philippe Bodson is niet verbitterd, wel zeer bedroefd omwille van de gevaren voor de toekomst van Tractebel.
...

Voor het dagelijkse leven van Tractebel is de algemene directie het sleutelorgaan. De algemene directie is shell shocked door de broedermoord van Etienne Davignon en Paul De Keersmaeker op haar voorzitter, Philippe baron Bodson. Een van de kenmerken van de algemene directie van Tractebel is dat zij een hoge gemiddelde leeftijd heeft, een leeftijd waarop men nog weinig te verliezen heeft en dus ronduit zijn macht en zijn woede kan tonen. Dat is niet gebeurd. Philippe Bodson is niet verbitterd, wel zeer bedroefd omwille van de gevaren voor de toekomst van Tractebel. Vijf van de elfleden leven op de grens van de pensioenleeftijd. Een van de prioriteiten die Philippe Bodson zich stelde, was de verjonging van de algemene directie in de volgende twee jaar. Dit wordt werk voor zijn opvolger, Jean-Pierre Hansen. De algemene directie heeft binnenskamers (nooit naar buiten via perslekken of achtergrondgesprekken of communiqués) zonder één uitzondering haar voorzitter gesteund in de voorbije koortsachtige, en voor hem vernederende tot droevige, weken. De algemeen directeuren stuurden bijvoorbeeld een brief naar Gérard Mestrallet, de chef van de meerderheidsaandeelhouder (Suez Lyonnaise), om er onder meer voor te pleiten dat Philippe Bodson zou worden aangesteld als de leider van de zogenaamde pôle électrique, de concentratie in één structuur, met Belgisch zwaartepunt, van de elektriciteitsactiviteiten van Suez Lyonnaise (onder meer Electrabel, Tractebel, Elyo - Frankrijk - en Trigen - VS). Op deze brief volgde voor de leden van de algemene directie een mondelinge uiteenzetting, zonder toezegging van Gérard Mestrallet over de benoeming van Philippe Bodson tot Monsieur Electrique. Het pronken met en kletsen over de pôle électrique heeft premier Jean-Luc Dehaene (CVP) verleid om Philippe Bodson te laten vallen. De stijlHoe wordt de algemene directie van Tractebel vandaag geleid? Alle gecontacteerde leden bevestigen zonder uitzondering dat de inhoud en de stijl van hun groep "gedecentraliseerd" was. Voorzitter Bodson liet aan de ondernemingen van Tractebel een grote mate van vrijheid toe. Op de maandagvergadering van de algemene directie werd vaak bikkelhard gediscussieerd, echter zonder dat monsieur le président altijd het laatste woord had of wilde hebben. Philippe Bodson heeft een opvliegend en baldadig karakter ( de la soupe au lait) en dat weet hij. Voor argumenten is hij echter te vinden; die beluistert hij en is daarop niet te ijdel om zijn mening te herzien, als de opwerpingen hout snijden... Albert Rolin van Fabricom heeft veertig jaar la maison gekend, dus een handvol CEO's, en is zeer te spreken over de stijl Bodson. De algemene directievan Tractebel bestaat volledig uit personen die, met uitzondering van de voorzitter (Philippe Bodson werd gerecruteerd door Etienne Davignon in 1989), opklommen langs interne promoties binnen de groep (over talent beschikt Tractebel met schepels vol). De overige leden maakten eerst carrière bij de dochters van Tractebel. De helft van de huidige dagelijke leiding is zestigplus: Jacques Laurent (F), groepscontrole, is 64 jaar; Albert Rolin (F) (64 j.), Groep Fabricom, en heeft nog één jaar te gaan, Paul Henri Denuit (F), Coditel, is 64 jaar; Daniel Deroux (F), Elektriciteit en Gas Internationaal (EGI), is 62 jaar, Manfred Loeb (F/N), Electriciteit en Gas Internationaal, is 72 jaar. Bij deze groep is het weinig zeker dat Daniel Deroux zal blijven, hij heeft in de jongste drie jaar twee à drie financieel aantrekkelijke voorstellen gekregen om elders aan de slag te gaan en heeft deze steeds afgewezen omwille van zijn bewondering voor en trouw aan Philippe Bodson. Hij kon groeien met EGI en had de handen vrij. Een insider: "Ik verwacht met een zekerheid van negen kansen op tien dat Daniel Deroux opstapt." De jongeren van de algemene directie zijn Jean Thomas, Immobiliënvennootschap van België, (F) (48 j.), Jean-Pierre Depaemelaere (N), (54 j.), Distrigas, Emmanuel Van Innis (N) (51 j.) en Jean Fierens (F) (57 j.), Tractebel Engineering. Van de vier jongeren zijn er drie die zullen blijven. Wat de toekomst brengt voor Immobiliënvennootschap van België is onduidelijk. Jean Thomas is het jongste lid van de algemene directie. In 1991 werd Immobiliënvennootschap van België (Immobel) een divisie van Tractebel. Jean Thomas en Philippe Bodson zijn sedert lange jaren dikke vrienden. In 1991 was het aandeelhouderschap van Immobel als volgt: Tractebel 30%, AG 17%, Jean Thomas 9%, Expibel (Zweden) 7,5% en AnHyp 7%. Deze percentages zijn in de tussenliggende jaren verschoven. Onder meer Almanij werd aandeelhouder, AG en AnHyp verdwenen en Expibel zou, mits een goede prijs, een vertrek overwegen. Over de toekomst van Immobel, als onderdeel van Tractebel, wordt gedebatteerd in Parijs. Vastgoed is geen branche waarinSuez Lyonnaise graag vertoeft. Suez verloor 200 miljard Belgische frank door mislukte immobiliënoperaties. In 1994 werd op een haar na de kop gered van Philippe Bodson. Toen kreeg hij de raad van zijn collega's en vrienden: zing een toontje lager. Na het vertrek van Gérard Mestrallet naar Parijs, stelde hij de vraag, met wie spreek ik over mijn strategie en de spanningen over de strategie met Suez Lyonnaise? Hij koos voor de tussenpersoon Davignon. Een insider: "Dat was een grote fout. Philippe had moeten weten dat Etienne Davignon al jaren enkel zichzelf beschermt. Dus, de communicatie met Parijs over Tractebel was gezeefd."FRANS CROLS