Uit zijn toespraak voor de Beurs van Antwerpen blijkt dat Luc Van den Brande aanstuurt op een gedeeltelijke vervlaamsing van Tractebel (zie ook Tweespraak, bladzijde 3). Bij Tractebel zelf reageert men niet op deze stelling. "Dat moet u onze aandeelhouders vragen, " zo luidt het.
...

Uit zijn toespraak voor de Beurs van Antwerpen blijkt dat Luc Van den Brande aanstuurt op een gedeeltelijke vervlaamsing van Tractebel (zie ook Tweespraak, bladzijde 3). Bij Tractebel zelf reageert men niet op deze stelling. "Dat moet u onze aandeelhouders vragen, " zo luidt het.Is de Generale Maatschappij bereid de macht binnen Tractebel te delen met Vlaamse aandeelhouders ? Neen, aldus een schriftelijke reaktie van voorzitter Etienne Davignon. "Tractebel is voor de Generale een strategische onderneming, " laat hij weten. Hij voegt er trouwens aan toe dat de deelname van zijn holding in Tractebel (40 %) momenteel op 67 miljard frank wordt gewaardeerd. "De kontrolepremie van 10 à 20 % moet hier nog aan toegevoegd worden, " aldus de voorzitter. Bij een openbaar bod op 40 % van Tractebel moet trouwens een bod gedaan worden op het saldo van de aandelen."Bijgevolg zal de investering ongeveer 185 miljard bedragen, " zegt Davignon. "In deze omstandigheden verwachten wij niet dat wij, rekening houdend met de belangen van de aandeelhouders, de voor- en nadelen van een dergelijke transaktie moeten overwegen. " Zo'n nationalizering van Tractebel is volgens de voorzitter trouwens in tegenspraak met "de huidige trend naar meer privatizeringen".Davignon vertrekt van de gedachte dat de Vlaamse overheid Tractebel wil overkopen. Van den Brande rekent erop dat de holding, als een teken van goodwill, een deel van zijn aktiviteiten afsplitst naar groepen met een Vlaamse meerderheid. Gebeurt dit niet, dan zou er wel eens een eind kunnen komen aan het verlenen van overheidskoncessies, zo luidt het aan het Martelarenplein (zetel van de minister-president).In zekere zin is de Vlaamse (eerder negatieve) houding tegenover Tractebel een verborgen minwaarde. Etienne Davignon, afgemeten : "De beursanalyse van het Tractebel-aandeel toont aan dat voor een groep van dit type, zowel op het niveau van de Belgische beurs als op internationaal niveau, de price earnings ratio (15/65) geen verborgen minwaarden aan het licht brengt. "Blijft de vraag of het scenario van Van den Brande op enige sympatie kan rekenen bij Suez, de moederholding van de Generale. Een insider van één van de ondernemingen uit de Generale-sfeer, die absoluut anoniem wil blijven, formuleert het als volgt : "Tractebel vervlaamsen ? Vergeet het. In juni dit jaar, toen Suez in de problemen kwam en topman Gérard Worms ontslag moest nemen, hebben enkele Generale-verantwoordelijken bij de Franse moeder gepolst of de Generale losgekoppeld kon worden dus Belgisch zou worden. Met het geld dat vrijkwam, zou Suez ten dele gered kunnen worden. De Belgische aktie kon enigszins rekenen op de steun van Suez-voorzitter Gérard Mestrallet maar die staat onder voogdij van de referentie-aandeelhouders van Suez : UAP, Elf Aquitaine en Saint-Gobain. Die laten zo'n operatie niet toe. "ETIENNE DAVIGNON (GENERALE MAATSCHAPPIJ) Tractebel vervlaamsen kost 185 miljard.