Gimv in Vlaams-Nederlands energiebedrijf ?
...

Gimv in Vlaams-Nederlands energiebedrijf ?De Gimv heeft een uitnodiging ontvangen van Gasunie (Nederland) om te praten over een initiatief dat verder gaat dan een gezamenlijk pijpleidingenbedrijf. Gasunie heeft ideeën over een gasonderneming in Vlaanderen die zich ook zou inlaten met elektriciteitsproductie. Gasunie zit hiermee niet alleen in het vaarwater van Distrigas, maar ook van Electrabel. Of Tractebel de moeder van beide nutsbedrijven op middellange termijn niet eerder gebaat zou zijn met een alliantie met Gasunie dan wel met een houding van vijandschap, is hierbij een vraag. De berichtgeving over de relaties tussen Gasunie en de Belgische monopoliehouder Distrigas blijft verwarrend. In ieder geval bevestigt een zeer hoge bron bij Tractebel dat in december 1996 Gasunie en Distrigas een beginselovereenkomst ondertekenden om Brits gas via de Interconnector en de zogenaamde VTN-pijp van Distrigas naar Nederland te brengen. De beginselovereenkomst werd toen verworpen door de raad van commissarissen van Gasunie. Te veel van het commerciële risico werd bij Gasunie gelegd, aldus de Nederlanders. Is topman Verberg van Gasunie teruggefloten door zijn raad van commissarissen ? Verbergs opdracht is om gas vanuit Groot-Brittannië naar Nederland te halen. Hem leek het de logica zelve om aan de vertegenwoordigers van zijn aandeelhouders (onder meer de staat en Shell) het Belgische voorakkoord te presenteren. Met het hogergemelde resultaat. Een en ander leidt tot volgende reactie bij Tractebel-strategen : "Je ziet wel, de Nederlanders willen de gasbankiers zijn van Europa en trekken het laken volledig naar hun kant. Als ze ooit terugkomen naar Brussel zullen ze nog meer betalen om gebruik te mogen maken van het Belgische leidingennet." De Vlaamse regering heeft eind 1996 een dubbelzinnige beslissing genomen : zij blijft in beginsel gewonnen voor een pijpleiding van Zeebrugge over Gent naar Terneuzen, ten dienste van onder meer Gasunie (en eventueel Sidmar en andere bedrijven uit Oost- en West-Vlaanderen) en met een deelname van bijvoorbeeld Ackermans & van Haaren. Maar daartoe moet het monopolie van Distrigas worden opgeheven. Wie daarin Vlaams-nationalitische drijverijen ziet, zoals Distrigas en een Vlaamse kwaliteitskrant afgelopen dinsdag, weet niet wat concurrentie- en industriebeleid is. De beslissing om het monopolie van Distrigas op te heffen, moet worden genomen door de federale regering, meer bepaald door nationaal Economieminister Elio Di Rupo. Als het aan Di Rupo ligt, bestaat het monopolie van Distrigas ook nog in de 21ste eeuw. Bij Gasunie is men overtuigd dat EU-commissaris Karel Van Miert (concurrentie) deze situatie niet zal blijven tolereren. Distrigas is een lokale Belgische speler, met weinig impact op EU-niveau. Gasunie is een wereldbedrijf met een eigen productie en strategische contacten en contracten met het Russische Gazprom en Duitse gasbedrijven. Is het versukkelen van de contacten Gasunie en Distrigas een Pyrrusoverwinning voor de Belgische nationale gasonderneming ? JEAN-PIERRE DEPAEMELAERE (DISTRIGAS) Gasunie nodigt Gimv uit voor een gesprek over een Vlaams energiebedrijf.