De typische autootjes van de pechverhelping blijven, maar voor de rest ziet de bijstandsorganisatie Touring er sinds kort behoorlijk anders uit. In het straatbeeld zal vooral het nieuwe logo opvallen. De vernieuwing ging gepaard met een paginagrote advertentie in de kranten. "Touring, simpel weg" is de slogan voortaan. Het bijbehorende beeldmerk met het kroontje is minimalistischer geworden. "Het logo moest moderner, jonger, dynamischer en opener," zegt gedelegeerd bestuurder Thierry Willemarck.
...

De typische autootjes van de pechverhelping blijven, maar voor de rest ziet de bijstandsorganisatie Touring er sinds kort behoorlijk anders uit. In het straatbeeld zal vooral het nieuwe logo opvallen. De vernieuwing ging gepaard met een paginagrote advertentie in de kranten. "Touring, simpel weg" is de slogan voortaan. Het bijbehorende beeldmerk met het kroontje is minimalistischer geworden. "Het logo moest moderner, jonger, dynamischer en opener," zegt gedelegeerd bestuurder Thierry Willemarck. Maar er is meer aan de hand bij de pechverhelpingsorganisatie. Vorig jaar sprongen de fusiegesprekken met VTB/VAB af. "Het water was te diep," zegt Willemarck daarover. Touring haalde dan maar Plan B uit de lade: de vernieuwing van de eigen organisatie. Touring werd in 1895 opgezet als fietsersorganisatie, die zich hoofdzakelijk bezighield met beschrijvingen van het toeristische en culturele patrimonium en de bewegwijzering ervan. In 1948 kwam de tak pechverhelping erbij. Van de Nederlandse en Britse zusterverenigingen kreeg Touring enkele motorfietsen om daarmee gestrande automobilisten weer op weg te helpen. De organisatie is aan de basis nog altijd een vereniging zonder winstoogmerk, met daaraan gekoppeld enkele naamloze vennootschappen voor de commerciële aspecten, zoals reisbijstand en pechverhelping. In 2001 gooide de vzw zijn motor open. De competenties en knowhow waren wel aanwezig, maar die konden beter benut worden, klonk het. De operatie moest de prijzen concurrentiëler maken, de kwaliteit verbeteren, de klantentrouw verhogen, én de financiële resultaten verbeteren. In 1999, 2000 en 2001 was Touring immers verlieslatend. Die trend wist het in 2002 om te buigen. Er is sprake van een gezamenlijke winst van 500.000 euro op een omzet van ongeveer 90 miljoen euro. 20 % van het Belgische wagenpark (in totaal 4,5 miljoen auto's) is bij Touring aangesloten. De concurrentie komt van andere pechverhelpingsorganisaties zoals VTB/VAB, KABC, Europe Assistance en steeds meer bij grote verzekeringsmaatschappijen als Axe, Fortis en ING. Meer en meer pikken ook autoconstructeurs een deel van de koek in. Die bieden in hun servicepakket alsmaar meer pechverhelping aan. Touring speelt daarop in door zijn diensten aan die merken te koppelen. De organisatie heeft momenteel 60 % individuele leden en 40 % commerciële 'klanten'. De vereniging richt zich niet langer alleen op automobilisten en motorrijders, maar ook op treinreizigers, vliegtuigpassagiers enzovoort. Bovendien is de dekking van het bijstandsproduct uitgebreid. "De Belgen gaan tegenwoordig tien keer meer op reis dan dertig jaar geleden," weet marketing & sales-directeur Bruno de Thibault. "Veel studenten trekken met uitwisselingsprojecten naar het buitenland, senioren ontfermen zich tijdens de vakanties steeds meer over de kleinkinderen... De bijstandsbehoeften van die groepen zijn anders en het is moeilijk om daar producten voor op de markt te brengen. Met onze nieuwe positionering willen we daaraan tegemoetkomen." Kleinkinderen die met de grootouders meereizen, vallen voortaan ook onder de dekking van de reisbijstandsverzekering, die daarom werd omgedoopt tot Touring Family. Een andere nieuwigheid is dat wie op weg naar de vakantiebestemming in het buitenland pech krijgt, een vervangwagen krijgt om de vakantie voort te zetten als hij meer dan 48 uur moet wachten op een herstelling. Op de terugweg kan de eigen, intussen gerepareerde auto weer opgepikt worden. De service in het buitenland loopt in samenwerking met de plaatselijke zusterverenigingen. In eigen land start Touring met nieuwe informatiediensten over verkeersproblemen (files, wegwerkzaamheden, snelheidscontroles) via het internet en sms. De pechverhelper Touring mikt niet alleen meer op automobilisten, maar op iedereen die mobiel is, daar een verzekering voor nodig heeft, en verkeersinfo wil.