Bodemsanerings- bedrijven rijzen als paddestoelen uit de grond. Sinds 1 januari is Bremcon actief. Deze fusie tussen de Groep Van Roey en Heidemij mikt resoluut op de leiderspositie.
...

Bodemsanerings- bedrijven rijzen als paddestoelen uit de grond. Sinds 1 januari is Bremcon actief. Deze fusie tussen de Groep Van Roey en Heidemij mikt resoluut op de leiderspositie.Vlaanderen telt 9000 black points of zwaar vervuilde gronden. Het schoonmaken van deze sites zal zowat 300 miljard frank kosten. Daarnaast verplicht het Vlaams Bodemsaneringsdecreet nieuwe vervuilingen voortaan onmiddellijk te reinigen. En bovendien moet iedereen die een grond koopt of overdraagt sinds oktober '96 een bodemattest kunnen voorleggen... Voor het bedrijfsleven schept de strengere milieuwetgeving talrijke kansen. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat Soils, de dochter van de Vlaamse Milieuholding ( VMH) en de DEME-holding, niet langer alleen actief is op deze markt. In het Staatsblad verschijnen voortdurend nieuwe initiatieven. Eén van de nieuwe spelers is Belgian Remedial Contractor, kortweg Bremcon. De ambitie van deze 50/50-joint venture tussen de Vlaamse bouwreus Groep Van Roey, die 62 % van de aandelen van het beursgenoteerde Franki bezit, en de Nederlandse aannemer Heidemij Realisatie (zie kader : DHV Heidemij) : nummer één zijn. De twee moedermaatschappijen samen realiseren een omzet van zo'n 30 miljard frank (zie cijfertabel). Johan De Muynck, voorzitter van de Groep Van Roey en Bremcon : "De markt van de bodem- en grondwatersaneringen is veelbelovend omdat via dergelijke operaties vervuilde industriegronden opnieuw kunnen worden gebruikt. Jammer genoeg spreekt de wetgever ter zake alleen maar over sancties. Eigenlijk belemmert dit de ontwikkeling van deze niche, want eigenaars zullen er nu alles aan doen om de sanering van de gronden uit te stellen. Een positief beleid daarentegen, met bijvoorbeeld fiscale stimulansen, zou de ondernemingen aansporen om maatregelen te nemen. Denk maar aan de subsidiepolitiek van de regering in de jaren '80 om waterzuiveringsinstallaties te bouwen. Bovendien zal de overheid als verantwoordelijke voor het staatspatrimonium zelf het goede voorbeeld moeten geven." TRADITIE.Naar analogie met Nederland, waar als gevolg van een gelijkaardige bodemsaneringswet uit '83 jaarlijks zo'n 1,5 miljoen ton aarde wordt gereinigd hoewel volgens ramingen toch nog jaarlijks 1 miljoen ton gifgrond op het stort verdwijnt , verwachten specialisten de komende jaren een sterke groei in deze tak van de milieusector. Roel Vollebregt, directeur van Bremcon : "Vlaanderen pakt het probleem pragmatisch aan. De normen zijn afhankelijk van de functie die aan het terrein wordt toegekend (industrie- versus natuurgebied). Ook spreekt het decreet over maatregelen die in overeenstemming zijn met de stand der techniek en die geen onredelijk hoge kosten met zich brengen. Als dat wel het geval is, moet men er alleen voor zorgen dat de bodemkwaliteit geen ernstige bedreiging vormt voor de volksgezondheid. In het meest extreme geval volstaan gebruiksbeperkingen en voorzorgsmaatregelen. Daarom schatten wij in de nabije toekomst het totale volume aan projecten op 500.000 ton, niettegenstaande we een vergelijkbaar aantal verontreinigde locaties hebben als in Nederland. Ook zullen de activiteiten zich eerder concentreren op beheerswerken en in situ-reinigingen (ter plaatse) in tegenstelling tot Nederland, waar de vervuilde bodem meestal wordt afgegraven en daarna offsite gereinigd." Bremcon koppelt de biotechnologische knowhow van Heidemij aan het commerciële netwerk van Van Roey en Franki in België. "Wij zitten al meer dan twintig jaar in de ecobusiness," zegt De Muynck. Als bewijs haalt de voorzitter van de Vlaamse bouwgroep een oud jaarverslag van het Rijkevorselse constructiebedrijf uit de kast. De hoofdmoot in editie '77 bestaat uit milieubouw. De Muynck : "Van oudsher is Van Roey in de groene sector gespecialiseerd. Al in '38 trok de onderneming haar eerste watertoren op. Dit fraai stukje Vlaamse architectuur staat nog altijd in Westmalle. Daarna volgden gemiddeld drie tot vier nieuwe projecten per jaar, zoals in Kasterlee en Ranst. Begin jaren '70 bouwden wij een reeks afvalwaterzuiveringsstations, vooral in de provincie Antwerpen (Nijlen, Heist o/d Berg, Mortsel, Westerlo). Sinds '76 bouwt de groep huisververbrandingscentrales (Brasschaat, Heist o/d Berg, Merksem) en composteringsinstallaties (Dendermonde, Bilzen). Ook Franki ons Waals zusterbedrijf is vertrouwd met de problematiek. Als specialist in grondtechnieken en funderingswerken kent Franki de bodem als geen ander." Maar vorig decennium droogde het investeringsprogramma van de regering uit, met uitzondering van enkele rioleringen en collectoren. Met de oprichting van Aquafin in '91 kwam een eind aan deze immostop in de milieusector. De Muynck : "Wij bouwden nog twee installaties voor de Vlaamse waterzuiveringsmaatschappij Eeklo en Oudenaarde maar moesten ons ten gevolge van de dumpingprijzen uit deze markt terugtrekken." TOTAALOPLOSSING.Vandaag biedt de Groep Van Roey sleutel-op-de-deur-oplossingen voor de overheid en de industrie. De Muynck : "Diversificatie van de Groep Van Roey naar bodemsanering is een logische stap. Deze activiteit vervolledigt ons gamma. Gezien de jarenlange ervaring van onze buurlanden ter zake ligt de keuze van een Nederlandse samenwerking voor de hand. Bovendien beschikt Heidemij Realisatie over al het nodige materieel, zodat we een vliegende start kunnen nemen. We zullen aan onze klanten een full-service kunnen aanbieden. Met Bremcon maken wij het terrein bouwrijp, Geodesign tekent de plannen, Franki legt de funderingen en Van Roey zet er een complex op. Hoe meer knikkers je bezit, hoe meer kans dat je het spel wint !" ERIC POMPEN JOHAN DE MUYNCK (GROEP VAN ROEY) Fiscale stimulansen zouden ondernemingen kunnen aansporen om de bodem te saneren. JAN ZIJLSTRA EN ROEL VOLLEBREGT (HEIDEMIJ REALISATIE) Wij schatten het totale volume aan grondreinigingsprojecten in Vlaanderen op 500.000 ton per jaar.