Morgan Stanley en Fortis.
...

Morgan Stanley en Fortis.De overname door Fortis van Generale Bank was een van de meest dramatische M&A-operaties van 1998. "Ik ben een Belg. Dus ken ik mijn land en weet dat het ingewikkeld is. Ik ben evenwel een Belg die al vijftien jaar zijn huis en haard in het buitenland heeft. De tegenstelling tussen noord en zuid rond de overname van Generale Bank door Fortis was verwarrend. Het overnameproces sleepte al té lang aan, het optreden van ABN Amro in de laatste fase bemoeilijkte de start van een goed industrieel-financieel project nog sterker. Ik heb water en bloed gezweet in dit dossier," bekent Dominique Lancksweert, het Belgische hoofd van de Belgian Desk van Morgan Stanley & Co, een dochter van Morgan Stanley Dean Witters in Londen, de investment banker van de operatie Generale Bank/Fortis. Met een team van acht medewerkers werkte hij voor Fortis. België is in Europa één van de vijf belangrijkste markten van Morgan Stanley Dean Witters. Met Goldman Sachs en Merrill Lynch strijdt Morgan Stanley & Co om de top in de investment banking, een Amerikaanse specialiteit. Europese zakenbanken spelen voor de grote dossiers in deze branche een nevenrol. Voor Kredietbank schreef het team van Dominique Lancksweert een fairness opinion bij de operatie KBC. "Morgan Stanley heeft Nederlandstalige kaderleden in Londen. Dat vergemakkelijkt de contacten en het afwerken van Belgische opdrachten. Belgen zijn zeer geschikt voor investment banking in Europa. Wij zijn goed opgeleid, harde werkers en cultureel niet opdringerig," glimlacht Dominique Lancksweert. "Er bestonden geen investment banks van het Amerikaanse type in Europa. De Europese zakenbanken waren meer toegespitst op netwerking en relaties dan op strategisch denken en technische vaardigheden. Die laatste twee facetten zijn de sterkten van Amerikaanse investment bankers. Bij Belgacom werd steen en been geklaagd. Die onderneming was a lost case. Toch hebben we Belgacom kunnen koppelen aan Ameritech en de nieuwe onderneming bloeit open. De overeenkomst tussen Gemeentekrediet en Crédit local de France was evenmin kinderspel. Maar het is gelukt, met onze hulp." FRANS CROLS