Vandaag, 9 december, trachten de Europese ministers van Financiën in extremis het zogenaamde fiscaal pakket op de agenda van de Top van Helsinki, dit weekeinde, te krijgen. Eind vorige maand had Finland - de huidige voorzitter van de Europese Unie - alle hoop op een doorbraak daaromtrent opgegeven.
...

Vandaag, 9 december, trachten de Europese ministers van Financiën in extremis het zogenaamde fiscaal pakket op de agenda van de Top van Helsinki, dit weekeinde, te krijgen. Eind vorige maand had Finland - de huidige voorzitter van de Europese Unie - alle hoop op een doorbraak daaromtrent opgegeven. Al meer dan een decennium zoeken de lidstaten naar een consensus over fiscale harmonisering. Sinds vorig jaar ligt de combinatie van drie voorstellen - het fiscaal pakket - op tafel: een minimale roerende voorheffing op spaargelden, de ontwerp-richtlijn over interesten en royalty's van internationale bedrijven en de fiscale gedragscode. Maar Groot-Brittannië houdt het been stijf en wenst niet te praten over een belasting op zijn internationale obligaties, het sterproduct van The City (totale waarde: 3 triljoen dollar). De Britten zitten in een comfortabele positie. In tegenstelling met hun collega's komen zij hun Europese beloftes altijd na. Zo hebben zij als enige lidstaat druk uitgeoefend op hun oud-kolonies, zoals de Kanaaleilanden, om hun belastingparadijzen in te krimpen. Jan Roels, specialist Europese fiscaliteit bij Arthur Andersen, acht dan ook de kans klein dat Europa uit de impasse geraakt. Wel sluit hij niet uit dat de voormalige commissaris voor - onder meer - Fiscaliteit Mario Monti, vandaag bevoegd voor Concurrentiebeleid, gebruik zal maken van zijn bevoegdheid om bepaalde gunstmaatregelen (fiscale voordelen) te schrappen wegens ongeoorloofde staatssteun. Roels: "Hierbij wordt Monti niet gehinderd door de unanimiteitsregel, die op elke fiscale maatregel rust. Zo kan hij de lijst van 66 schadelijke belastingregimes - eind vorige maand samengesteld door de Europese werkgroep van de Britse staatssecretaris van Financiën, Dawn Primarolo - één voor één aanpakken." Op deze black list staan onder meer de Belgische coördinatiecentra en de Nederlandse holdings. Ten slotte waarschuwt Roels voor het explosief juridisch vacuüm, indien de lidstaten geen overeenstemming bereiken over de fiscale gedragscode: "Het Europees Hof van Justitie schudt de lidstaten geregeld wakker door te stellen dat specifieke beperkingen in hun fiscale wetgeving indruisen tegen de vier vrijheden, vastgelegd in het Verdrag van Amsterdam (vrij verkeer van kapitaal, mensen, diensten en vestiging). Zo veroordeelde het Hof op 18 november bepaalde aspecten van de groepsconsolidatie in Zweden."