1. Danah ZOHAR and Dr. Ian MARSCHALL: Spiritual Intelligence û the Ultimate Intelligence
...

1. Danah ZOHAR and Dr. Ian MARSCHALL: Spiritual Intelligence û the Ultimate Intelligence Naast IQ en EQ is er ook SQ. Met uw spirituele intelligentie kiest u tussen goed en kwaad, bent u creatief en zoekt u naar de zin van het leven. Dit is hét baanbrekende boek over deze totnogtoe weinig (h)erkende kwaliteit. 2. Joseph JAWORSKI: Synchronicity û The Inner Path of Leadership Leiderschap draait om de vrije stroom van menselijke mogelijkheden en de capaciteit om anderen hun grenzen te doen overschrijden. Hoe ziet u de wereld? Hoe beleeft u relaties? En hoe uit u uw betrokkenheid? Dit boek scherpt de bescheidenheid aan. 3. Ken WILBER; Sex, Ecology, Spirituality In een zeer lijvig boek schetst de auteur heel de loop van de evolutie, van de materie tot het leven en tot het bewustzijn. Eén van de meest belangwekkende boeken ooit gepubliceerd. 4. Bill DEFOORE en John RENESCH (Ed.): Rediscovering the Soul of Business û A Renaissance of Values Werken met ziel betekent zakendoen met een sterk herkenbare identiteit. Weg is de angst die zo dominant is in het huidige businessklimaat. Dit boek is een aanrader voor iedereen die een zinvolle en duurzame verandering nastreeft. 5. Michael RAY en Alan RINZLER (Ed): The New Paradigm in Business û Emerging Strategies for Leadership and Organizational Change Dit nog steeds baanbrekende werk (1993) reikt vlijmscherpe ideeën aan voor de nieuwe leiders. In het nieuwe paradigma staat de mens en diens creativiteit in het centrum van de werksfeer. Dit boek werpt een totaal nieuw licht op wat ondernemen werkelijk is. 6. Tom PEETERS en Nancy AUSTIN: A Passion for Excellence - The Leadership Difference Als vervolg op de internationale bestseller In Search of Excellence worden in dit boek de geheimen van een revolutie binnen het management blootgelegd. Wie voldoende aandacht besteedt aan het detail, zijn medewerkers waardig bejegent, en visie en integriteit hoog in het vaandel draagt, bereikt op lange termijn uitmuntendheid. 7. Thomas Moore (Ed.): The Education of the Heart Een pleidooi voor rust en contemplatie. In een maatschappij die doldraait op actie is dit boek een verademing. 8. Lance H.K. SECRETAN: Reclaiming Higher Ground û Creating Organizations that Inspire the Soul De auteur past de principes van hogere bewustzijnstoestanden toe op de zakenwereld. Dit grandioze boek laat zien dat de werkende mens zijn waardigheid heeft en die moet terugwinnen door te streven naar authenticiteit en integriteit. 9. Willis HARMAN & Maja PORTER (Eds.): The New Business of Business - Sharing Responsibility for a Positive Global Future Dit uiterst verhelderende boek brengt enkele creatieve topfiguren uit de meest uiteenlopende domeinen samen om de globale veranderingen in het huidige ondernemingsklimaat onder de loep te nemen. 10. J. M. JURAN: Juran on Leadership for Quality û An Executive Handbook De auteur, een van 's werelds topexperts op het gebied van kwaliteit, legt helder en efficiënt uit wat een topmanagement moet doen om de kwaliteitsobsessie te vertalen in dynamische resultaten. 11. Abraham H. MASLOW: Maslow on Management Hét standaard- en referentiewerk over het menselijk gedrag op de werkvloer. Maslows concept van zelfactualisering zou wel eens een copernicaanse revolutie op het werk en in de maatschappij kunnen teweegbrengen. 12. Clive HAMILTON: The Mystic Economist Een uiterst uitdagend en prikkelend boek dat aandacht schenkt aan de menselijke natuur en de rol die de economische rationaliteit erin speelt. 13. Jack HAWLEY: Reawakening the Spirit in Work û the Power of Dharmic Management Bezieling, waarachtigheid, karakter, authenticiteit en integriteit zijn onontbeerlijke waarden die het leven in de totaal onvoorspelbare arbeidswereld van vandaag nieuwe zingeving moeten verlenen. 14. Mihaly CSIKSZENTMIHALYI: Flow û the Classic Work on how to Achieve Happiness Dit topboek stelt heel eenvoudige vragen. Waardoor leven we graag? Wat zijn de innerlijke belevingen waardoor leven de moeite waard wordt? Wie het concept flow beet heeft, kan harmonie in zichzelf en de maatschappij vinden. 15. Michael TOMS: The Soul of Business Dit originele boek gaat over de te ontdekken nieuwe dimensies in de ondernemingswereld. De mens met zijn waardigheid, zijn emotionaliteit, zijn kwaliteiten vormt het centrum van de beschouwing, en niet zozeer de verlammende bottom line. 16. Peter RUSSELL en Roger EVANS: The Creative Manager û Finding Inner Vision and Wisdom in Uncertain Times Een sensationeel boek over hoe u zelf verantwoordelijkheid op zich kunt nemen, hoe u in uzelf kunt geloven, en zo de concurrentie kunt voorblijven. 17. Meryem LE SAGET: Le manager intuitif û une nouvelle force Vergelijkbaar met het boek van Russel en Evans. Het boek wil ondernemers helpen om af te stappen van de logica van de macht en over te gaan op de logica van de competentie en de fijngevoeligheid. 18. David C. KORTEN: When Corporations Rule the World Een internationale bestseller. Kortens analyse snijdt zoals een laser door het dominante globaliseringsdenken van de multinationale bedrijven. Zijn kritiek op de tirannie van de globale economie is ronduit vernietigend en stevig onderbouwd met talloze casestudy's. 19. Daniel GOLEMAN: The New Leaders û Transforming the Art of Leadership into the Science of Results Met zijn bestseller Emotionele Intelligentie heeft Goleman een heel nieuw concept van 'slim zijn' ingang doen vinden. Met dit boek gaat hij na wat de gevolgen zijn van de emotionele intelligentie voor leiders en organisaties. 20. Noel M. TICHY en Mary Anne DEVANNA: The Transformational Leader û The Key to Global Competitiveness Transformationele leiders zijn de leiders van de toekomst. Zij alleen kunnen de massale omwentelingen die grote bedrijven de volgende decennia moeten ondergaan in goede banen leiden. Het boek geeft een blauwdruk van de unieke kwaliteiten waarover deze nieuwe leiders moeten beschikken. Andras Laszlo