ON LINE-VERKOOP.
...

ON LINE-VERKOOP.Sommige marktonderzoeksbureaus voorspellen uitstekende resultaten voor de on line-verkoop van allerlei producten, maar inmiddels blijken de verbruikers wereldwijd niet mee te willen. Twee Amerikaanse bureaus brengen wel heel erg uiteenlopende cijfers : volgens Forrester Research mag de on line-verkoop tegen het jaar 2000 geschat worden op 6,9 miljard dollar (210 miljard fr.), terwijl International Data Corporation (IDC) een cijfer van 150 miljard (4500 miljard fr.) verwacht. Om een beter inzicht te verkrijgen in de problematiek, confronteerde het Amerikaanse blad The Red Herring twee betrokkenen : David Weisman van Forrester en John Gantz van IDC. Gantz vertelt dat de gegevens van IDC steunen op een onderzoek van 40.000 personen en ondernemingen in 16 landen. Daarbij heeft IDC voornamelijk mensen benaderd die over een pc met modem beschikken en dus op Internet kunnen surfen.IDC gaat uit van de veronderstelling dat de verkoop via Internet in 1996 zowat 5,4 miljard dollar (162 miljard fr.) bedroeg. Tevens verwacht IDC dat het aantal Internet-gebruikers wereldwijd zal stijgen van 50 tot 150 miljoen in 2000. De firma voorspelt ook dat het aantal on line-kopers bij de Amerikaanse Internet-gebruikers zal stijgen van 33 procent vandaag tot 45 procent in 2000. Wereldwijd zal het aantal on line-kopers slechts stijgen van 24 tot 28 procent in 2000.Weisman zegt dat Forrester de on line-markt buiten de Verenigde Staten niet heeft onderzocht. Wel ondervroeg het bureau de top-50 van de Amerikaanse firma's die on line verkopen via Internet. Het resultaat was dat de markt klein is.Volgens Forrester bedroeg de omzet in de Verenigde Staten amper 518 miljoen dollar (16 miljard fr.) in 1996. Weisman vraagt zich dan ook af hoe dat cijfer in drie jaar zou kunnen stijgen tot 150 miljard dollar. De grootste omzet werd geboekt door kleine ondernemers die de on line-verkoop via Internet hebben aangegrepen om een kruimeltje af te snoepen van de postordermarkt. Deze markt had een omzet van 70 miljard dollar (2100 miljard fr.) in 1996.De zegsman van Forrester stelt dat niet zoveel producten vlot verkopen via Internet. De verkoop van muziek (cd's), bloemen en computerproducten is behoorlijk, maar voor heel wat andere producten wil het niet vlotten. Een oorzaak in ongetwijfeld de beperkte bandbreedte waardoor de informatie op Internet beperkt wordt, zodat potentiële verbruikers geen vertrouwen hebben in wat zij op het scherm zien.Dit betekent dat mooi afgelijnde producten goed verkocht knnnen worden via Internet. Voor meer ingewikkelde producten die minder frequent worden gekocht of waar de keuze groter is, zullen tussenpersonen een belangrijke rol blijven spelen. De tijd van de winkelcentra is dus zeker niet voorbij.Vorig jaar dachten Amerikaanse on line-verkopers dat de gouden tijd was aangebroken, maar voor dit jaar zijn de verwachtingen de bodem ingeslagen. De situatie kan wellicht verbeteren als de technologie vooruitgang boekt.De meest verrassende vaststelling is dat het publiek totaal geen belangstelling heeft voor on line-winkelcentra, waar men snel van de ene naar de andere productgroep kan surfen. Mensen shoppen niet on line zoals zij dat in de echte wereld doen. Ze gaan on line met een welbepaald doel voor ogen, terwijl ze in winkelcentra graag rondwandelen, de sfeer opsnuiven, iets verbruiken en misschien ook nog wat kopen.Bron : The Red Herring nr. 39, januari '97.