Belgische boekhoudwet wordt softwarevriendelijk.
...

Belgische boekhoudwet wordt softwarevriendelijk.De softwarebouwers hebben in België een doelgroep van ongeveer 40.000 accountants. Het zijn overwegend en gelukkig voorzichtige lui. Ze zouden anders een ravage aanrichten in uw rekeningen. Het conservatisme wordt geïllustreerd door de trage opgang van Windows (en de muis als stuurknuppel) bij de boekhoudsoftware. Jan Verhoeye van het accountantsbedrijf De Deyne, Verhoeye : "De boekhoudwereld is inderdaad muisschuw, zij blijft zweren bij Dos. Die terughoudendheid zal slijten door het stroomlijnen van de aangeboden software. Vandaag stoppen de pakkettenbouwers een overdaad aan functies op de schermen. De boekhouders reageren daar kopschuw op." De zes leidende pakkettenleveranciers in België zijn vandaag Expert/M (prima voor eenmanszaken en de zogenoemde forfaitairen), Cobul met de simpele producten Flash I en Flash 2, Exact, Cubic, C-Logic en de Sage-groep (Ciel !, Saari met het pakket Compac en Sybel). Wat heb je aan boekhoudsoftware ? Jan Verhoeye : "Om te beginnen een zeer grote rendabiliteitsverbetering die ik conservatief raam op minstens het vijfvoudige van de doorschrijfmethode die eeuwenlang het vak karakteriseerde." Extra-attractief aan de software, zegt Jan Verhoeye, is de mogelijkheid om nieuwe beheersinstrumenten te puren uit de softwareboekhouding (vroeger was het nagenoeg onmogelijk om aan dagelijkse budgetopvolging te doen met een boekhouding) en de veel hogere cijfermatige kwaliteit van de boeken. Ondergraaft dit niet het vakmanschap van de accountant ? Jan Verhoeye ontkent. Er is nog steeds la haute comptabilité onder meer in het "divers journaal", en dat blijft voer voor de experts. De Belgische boekhoudwet moet gemoderniseerd worden om de boekhoudsoftware en de werkmethodologie die daardoor ontstaat, te legitimeren. Alleen België en Italië gebruiken nog boeken. Verwacht wordt dat de Commissie voor de Boekhoudkundige Normen binnenkort hierover een besluit zal neerleggen. De accountants vermoeden dat dit zal neerkomen op één het wegvallen van de verplichting om maandelijks nog een inkleving van de maandresultaten te doen in het centraal boek, en twee een fraudeveilige mogelijkheid om in twee opeenvolgende maanden boekingen te verrichten met de computer. Een tweede trend is het samenvloeien van de fiscaliteit en de accountancy in één software. Jan Verhoeye : "Belastingen en boekhouding horen samen als man en vrouw. Bijvoorbeeld. Een bon van een buitenlands restaurant komt best op een aparte rekening in de boekhouding om de accountant een signaal te geven dat de voordelige fiscale regeling voor dat soort uitgaven mogelijk is. In België is maar fiscaal aftrekbaar wat in de boeken is opgenomen. Voor de synergie van de fiscaliteit en de accountancy is nog veel goed werk te leveren door de softwarebouwers."De theorie van de bodemplaat (zie het gesprek met Eduard Hagens, kader : "Ik ben ambitieus") wordt bevestigd door Jan Verhoeye : "Negentig procent van de boekhoudregels is vandaag internationaal, de nationale component zakte naar tien procent. Zeker door de binnenkort aan te brengen wijziging binnen de boekhoudwet voor de global players. Zij zullen in hun Belgische geconsolideerde jaarrekening de IAS-normen mogen gebruiken voor zover deze compatibel zijn met de zevende richtlijn. Het is dus correct dat een bouwer van boekhoudpakketten voor pc's vandaag veel internationaal geldige functionaliteiten kan stoppen in zijn product en het nationale aanpassingswerk steeds sterker krimpt. Een boekhouder van een kleine en middelgrote onderneming heeft daarmee het voordeel dat, als zijn bedrijf uitzwermt naar het buitenland, hij beschikt over software met een brede dekkingsgraad."