In de loop der tijden werd de naam Rothschild niet alleen synoniem voor succes in de financiële wereld, maar ook voor intelle...

In de loop der tijden werd de naam Rothschild niet alleen synoniem voor succes in de financiële wereld, maar ook voor intellectuele en artistieke rijkdom. La Boverie richt de schijnwerpers op enkele vrouwelijke leden van de Franse familietak. Die vrouwelijke verzamelaars, mecenassen en erfgenamen hebben tot nu weinig aandacht gekregen, maat toch droegen ze in belangrijke mate bij aan de verrijking van de Franse collecties. De tentoonstelling groepeert 350 van hun stukken, uit alle periodes en disciplines.