Technologie en Vlaanderen. Wat een verstandshuwelijk zou moeten zijn, is een haat-liefdeverhouding. Vlaanderens grijze grondstof krijgt immers niet altijd de nodige aandacht. Het was Manager van het Jaar Theo Dilissen, chief executive officer (CEO) van Real Software, die eind juni in DeFinancieel-Economische Tijd de kat de bel nog eens aanbond: "We hebben in Vlaanderen nood aan een concreet en visionair project. Een soort Flanders Technology revisited om de achterstand in te halen die we tegenover onze directe concurrenten hebben opgelopen."
...

Technologie en Vlaanderen. Wat een verstandshuwelijk zou moeten zijn, is een haat-liefdeverhouding. Vlaanderens grijze grondstof krijgt immers niet altijd de nodige aandacht. Het was Manager van het Jaar Theo Dilissen, chief executive officer (CEO) van Real Software, die eind juni in DeFinancieel-Economische Tijd de kat de bel nog eens aanbond: "We hebben in Vlaanderen nood aan een concreet en visionair project. Een soort Flanders Technology revisited om de achterstand in te halen die we tegenover onze directe concurrenten hebben opgelopen." Volgens de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid spendeerde Vlaanderen vorig jaar gemiddeld 1,91% van zijn bruto binnenlands product (BBP) aan onderzoek & ontwikkeling; 1,3% door bedrijven en 0,61% door de overheid. Op de EU-top van Barcelona in maart 2002 is afgesproken dat elke EU-lidstaat tegen 2010 3% van het BBP in O&O zou moeten investeren. Trends legde de oproep van Theo Dilissen voor aan Koenraad Debackere (algemeen directeur KU Leuven Research & Development), Martin Hinoul (kabinetschef van Vlaams minister van Economie Jaak Gabriëls) en Gilbert Declerck (algemeen directeur Imec). KOENRAAD DEBACKERE (KU LEUVEN). "Er zijn aanwijzingen dat de stijging van de productiviteit gelinkt is aan investeringen in onderzoek & ontwikkeling. Technologie zorgt dus voor welvaart. Vlaamse bedrijven moeten de technologie die in het buitenland opgang maakt in het vizier houden. Alleen hebben bedrijven, door te weinig in O&O te investeren, een lage absorptiecapaciteit voor nieuwe technologieën. Dáár knelt het schoentje." MARTIN HINOUL (KABINET-GABRIELS). "Ik steun het idee van een vernieuwde Flanders Technology voor 100%. Ik beklemtoon: een vernieuwde Flanders Technology. Indertijd heeft Gaston Geens fantastisch werk geleverd in het wakker maken van de geesten. Vlaanderen werd eindelijk hightech minded. Oké, het was een show, maar op dat moment was die ook nodig. Vlaanderen presenteerde zichzelf als de regio die op álle hightechmarkten thuis was. Vandaag gelooft niemand dat verhaal. Het komt erop aan dat te bewijzen en keuzes te maken. In het verleden waren we te veel overal half en half bezig, zodat we eigenlijk amper ernstig werden genomen door potentiële investeerders." DEBACKERE. "We hebben een rolmodel nodig om de dynamiek op gang te brengen. Een beurs à la Flanders Technology, of een aantal kampioenen op wereldschaal. We hebben wel Picanol, Bekaert en Barco, maar op de wereldschaal zijn dat nichespelers." GILBERT DECLERCK (IMEC). "Wij maaien alles wat boven het grasveld uitsteekt de kop af. Het land staat op zijn kop als Xavier Malisse goed presteert op Wimbledon - en ik vond dat ook fantastisch - maar als een wetenschapper iets presteert, kraait er geen haan naar. Je moet streven naar de nummer-éénpositie, want we evolueren naar een wereld waarin de bedrijven hun onderzoek zullen samenbrengen in centers of excellence. De tweede beste locatie dreigt met lege handen achter te blijven. Is een lab in Korea beter? Wel, dan verzamelen de bedrijven rond die plek. "In een paar domeinen hebben we bij Imec de wereldtop samengebracht. Dán ga je vooruit, dán creëer je ideeën. Is in het Vlaamse universitaire landschap versnippering nog troef? Verplicht de universiteiten dan om samen te werken. Wij werken trouwens aan samenwerking met de VUB en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek ( Vito)." HINOUL. "De invulling van de functies voor onze technologische bedrijven is een kleine ramp. Er zijn gewoon te weinig capabele wetenschappers in het kleine Vlaanderen om de plaatsen te bemannen. Daarom moeten we ook menselijk kapitaal aantrekken uit het buitenland, als we eerst uitzoeken in welke onderdelen van de technologie we actief willen en kunnen zijn. We moeten potentiële kandidaten ook rechtszekerheid bieden. Vandaag zijn de internationale wetenschappers in hun derde verblijfsjaar al aan het rondneuzen naar een nieuwe job, omdat hun vergunning bijna afloopt." Daan Killemaes [{ssquf}]"We hebben een rolmodel nodig om de dynamiek op gang te brengen. Een beurs à la Flanders Technology, of een aantal kampioenen op wereldschaal."