ONDER ÉEN PARAPLU.
...

ONDER ÉEN PARAPLU.De privé-vervoerders in Vlaanderen zijn al een paar keer bruusk wakker geschud door buitenlandse kandidaat-overnemers.De eerste overnamegolf kwam er in april 1995, toen het Zweedse Linjebuss - totale omzet van 11,2 miljard frank en nettowinst van 287 miljoen in 1997 - het Antwerpse bedrijf De Polder overnam. De Heidebloem, de Verenigde Busmaatschappij(VBM), Van Pee Vervoer, Mebis en Melotte en De Voeght zouden volgen. Anno 1997 bedraagt de geconsolideerde omzet van Linjebuss Benelux al 1,1 miljard frank. Intussen werden de Zweden voor 97,2% overgenomen door de Franse Compagnie Générale des Entreprises Automobiles(CGEA), de vervoersdochter van de Compagnie Générale des Eaux(CGE). De Britse National Express Group ( NEG) volgde in 1997 het Zweedse voorbeeld toen het de activiteiten van de Limburgse exploitant NicoBronckaers overnam. NEG is een beursgenoteerd conglomeraat van vroegere staatsbedrijven met een omzet van 70 miljard frank. Ook het Britse Arriva Passenger Services - ex- Vancom - zoekt naar een instapje in de Belgische markt. Arriva haalt een jaaromzet van 66 miljard frank. Samen onder één paraplu hopen verschillende Belgische familiebedrijven het buitenlandse gevaar af te houden. Zeven pachters en autocarexploitanten hebben zich daarom verenigd in de nog op te richten coöperatieve vennootschap Intrabus: Staca uit Kortenberg, Autobus Kruger uit Lier, Mandel Cars uit Izegem, Sylvae Tours uit Herzele, B & C uit Turnhout en de Walen van Pullman Bus en Picavet. Intrabus speurde Vlaanderen af naar collega's die zich bij de coöperatie willen aansluiten om zich juridisch en logistiek te laten ondersteunen. Overigens bestaat er in Wallonië een vergelijkbaar samenwerkingsverband: in november 1996 vormde de SRWT met privé-bedrijven Sadar, Satracom en Autobus de Genval de holding Eurobus om de kosten te kunnen verlagen en de voordelen van schaalvergroting te kunnen meepikken. FRANK DEMETS