Thuiswerk is definitief ingeburgerd. Dat heeft ook gevolgen voor uw belastingaangifte.
...

Thuiswerk is definitief ingeburgerd. Dat heeft ook gevolgen voor uw belastingaangifte. 1 Wat kunt u inbrengen als beroepskosten? Hebt u uw logeerkamer omgebouwd tot een bureauruimte om thuis te werken, dan mag u in principe alle kosten die betrekking hebben op die ruimte fiscaal inbrengen als beroepskosten. Denk aan de huur of de intresten van uw woonkrediet (maar niet de kapitaalaflossingen), en de kosten voor gas, elektriciteit, water en telecom. U mag zelfs een deel van de afschrijvingen van uw woning inbrengen. Die afschrijving komt in principe overeen met het aankoopbedrag, verdeeld over 33 jaar. Belangrijk is wel dat u alle uitgaven kunt staven met facturen. 2 Hoeveel kunt u inbrengen? De inbreng van de beroepskosten moet gebeuren volgens het aandeel van de kantoorruimte in de totale oppervlakte van uw woning. Gebruikt ook uw partner die ruimte om thuis te werken, dan mag u ieder slechts de helft in uw belastingaangifte opnemen. Benut u de omgebouwde logeerkamer ook voor niet-professionele zaken, dan moet u het percentage nog eens beperken tot het louter professionele deel. "De fiscus aanvaardt een schatting, op voorwaarde dat die realistisch en billijk is", zegt Koen Janssens, fiscaal expert bij Wolters Kluwer. 3 Speelt het aantal dagen per week dat u thuiswerkt een rol? "In theorie niet", weet Janssens. "De vaste kosten blijven gelijk, ongeacht het aantal gewerkte dagen. Het professionele gebruik van de bureauruimte is ook buiten de normale thuiswerkdagen aanvaardbaar - denk aan dossiers die je 's avonds afwerkt of e-mails die je in het weekend verstuurt."