Toen de kinderen van de familie Verhulst overschakelden van de Steinerschool naar het thuisonderwijs, waren ze aan een 'decompressie' toe. "Zo noemt men in de home schooling formeel die eerste periode," vertelt vader Verhulst. "Het verschijnsel treedt eveneens op na de middelbare school aan de universiteit. Het falend studeren daar is meestal een gevolg van een moeilijke overgang."
...

Toen de kinderen van de familie Verhulst overschakelden van de Steinerschool naar het thuisonderwijs, waren ze aan een 'decompressie' toe. "Zo noemt men in de home schooling formeel die eerste periode," vertelt vader Verhulst. "Het verschijnsel treedt eveneens op na de middelbare school aan de universiteit. Het falend studeren daar is meestal een gevolg van een moeilijke overgang." Tijdens de decompressiejaren werd ten huize Verhulst weinig gedaan aan de formele opvoeding of de schooltaken. Hoe pakten ze het dan wel aan? Uren werd er gewandeld en de talen werden ingeoefend met Assimil. Jos Verhulst: "Talen vergen herhaling, regelmaat." Jos Verhulst stelde een tijdsbudget op voor de studiefase waarbij niet de Vlaamse eindtermen het richtsnoer waren. "De eindtermen zijn na een geding aangespannen door de Steinerscholen verworpen als universele norm. De Steinerscholen hebben eigen eindtermen en strictu senso zijn er geen Vlaamse eindtermen," aldus Jos Verhulst. De familie Verhulst speelde geen schooltje. Senior selecteerde de vakken, verzamelde de handboeken en de documentatie en vervulde de rol van coach. Tobias Verhulst: "Het kind leert zelf, niet de leraar, zo werkt het ook in een school. Studeren deden wij wanneer het ons best uitkwam, 's morgens, 's namiddags of 's avonds. Het thuisonderwijs liet mij bijvoorbeeld veel tijd voor mijn muziek- en schaakhobby." De thuisschool van de Verstraetens was gedisciplineerd. De lessen begonnen om 8.30 uur en eindigden om 13 uur. In de namiddag was er tijd voor huistaken, knutselen, muziek. Vooral in het middelbare programma nam de zelfstudie toe. De kinderen Verstraeten hadden veel vrije tijd en vulden die muzikaal en sportief. Aan de overzijde van het huis ligt een sporthal. Het oudste kind, Matthias, is een pianofan. Ook het jongste kind, Margot, is muzikaal begaafd. Stijn bespeelt de cello en leert na de thuisschool verder voor slager in Anderlecht. Bavo is een sportbeoefenaar. Paul Verstraeten: "Een voordeel van thuisonderwijs is dat je de talenten van je kinderen heel goed leert kennen en optimaal kan ondersteunen." De kinderen Verhulst, Verstraeten en Belien legden hun examens af voor de centrale examencommissie, beter bekend als de middenjury. De Verhulsts groepeerden de examens voor de tweede en de derde graad. De kandidaten voor de middenjury zijn vaak kinderen die geblokkeerd geraakten in het middelbaar onderwijs. Jos Verhulst: "Ik stuurde de examenuitslagen op naar de onderwijsinspectie, dat schiep vertrouwen en sympathie."