VOLGENDE WEEK : Remi Vermeiren (ex-KBC), Trends-minister van Economie en Europese Zaken.Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be
...

VOLGENDE WEEK : Remi Vermeiren (ex-KBC), Trends-minister van Economie en Europese Zaken.Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be eXtra informatie op www.trends.be De functies van de leden van het zakenkabinet.Thomas Leysen. "Europa loopt ver achter op de Lissabon-afspraken en zonder forse inhaalbeweging slaan we in 2010 een mal figuur. Wat gaat er verkeerd? Het kan interessant zijn even terug te grijpen naar enkele grote Europese projecten die wél slaagden, zoals het verdrag van de Europese Unie in 1992 en de Europese Monetaire Unie (EMU). Telkens betrof het een onderneming die tot de verbeelding van de bevolking sprak, met een duidelijke deadline en met sancties voor de lidstaten die niet voldoende vooruitgang boekten. Wat kan nog gedaan worden? Het aantal Lissabon-criteria beperken tot de essentie, een duidelijke rangschikking over vooruitgang per lidstaat opstellen - naming and shaming - en één minister per lidstaat verantwoordelijk stellen voor de opvolging. Als dat niet lukt, kan Europa beter Lissabon opbergen en aan de nieuwe Europese Commissie vragen een meer slagkrachtig project op poten te zetten."Leysen. "De voorbije maand werden de taksen op energie voor de industrie weer verhoogd. Voor 2005 wordt de federale bijdrage op elektriciteit met 13 miljoen euro opgetrokken ten opzichte van wat begin dit jaar in Gembloers werd beslist. Ook voor de accijnzen op stookolie en steenkool is er een verhoging met 8 miljoen euro, ondanks de belofte dat er een vrijstelling zou zijn voor bedrijven met een convenant voor de verbetering van de energie-efficiëntie. Daarnaast blijkt nu dat de Vlaamse ondernemingen jaarlijks voor een kleine 100 miljoen zullen bijdragen in de Elia-heffing die dient om de gemeenten te compenseren voor hun verlies aan monopolierentes door de vrijmaking van de markt. Voor 2004 wordt twee derde van dat bedrag retroactief geïnd. "Federaal minister van Energie Mark Verwilghen (VLD) verdedigt het federale voorstel door te stellen dat hij ervoor gezorgd heeft dat de Elia-taks uitdovend is. Vanaf juli 2007 wordt de heffing gehalveerd en ze zou verdwijnen midden 2010. Ongetwijfeld is dat het enige positieve punt in de beslissing. Maar zal die kalender ook worden nageleefd? Veel ondernemingen hebben hun grootste twijfels nu de regering is teruggekomen op beloftes die zij eerder in Gembloers had gedaan. Het vertrouwen in het gegeven woord is sterk ondermijnd."Leysen. "We lezen dat de ministerraad een aantal verouderde wetten afgeschaft heeft. De lijst geeft meteen een goed beeld over wat er nog allemaal overbleef aan voorbijgestreefde reglementen: blinden en slechtzienden moesten aan de burgemeester toelating vragen om een blindenstok te gebruiken, er bestond nog een verbod op duel en er was nog een wetgeving op militaire duiven of spionagevluchten! De afschaffing van deze nutteloze verplichtingen is voorbeeldig, maar toch eerder rommelen in de marge. De reglementitis is hiermee nog niet verdwenen. Een recente studie van de Wereldbank toonde aan dat het in België 132 dagen duurt om eigendom te laten registreren, vergeleken met 34 dagen in het Oeso-gebied. Ook op het vlak van complexiteit en grilligheid van de milieureglementering spannen we in Vlaanderen de kroon. Dat is belangrijker dan de wetgeving op duels en militaire duiven, al spreekt het laatste waarschijnlijk meer tot de verbeelding.""Dat windenergie veel duurder is dan gewone energie, is al lang overduidelijk. Waarom moet de Vlaamse overheid anders spijkerharde garanties geven voor 90 euro subsidie per geproduceerde megawattuur voor windkracht op zee? En dat terwijl de productieprijs van gewone elektriciteit iets meer dan 30 euro per megawattuur bedraagt. Windenergie bestaat alleen bij de gratie van zeer hoge subsidies en dat is des te meer het geval voor windmolens die dertig kilometer in zee geplaatst worden in dertig meter diep water, zoals in de huidige Belgische plannen het geval is. Aan dit kostenplaatje op productieniveau voegt Elia nu de netkosten toe. Je zou verwachten dat dit alles de overheid aan het denken zet. Niets daarvan. Nauwelijks zijn de experts van Elia uitgepraat of de 'superexperts' van de minister van Begroting nemen het woord om hen tegen te spreken."P.D."Windenergie bestaat alleen bij de gratie van zeer hoge subsidies."