Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar zakenkabinet@trends.be
...

Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar zakenkabinet@trends.beVrijdag, 16 januari Op de kobaltraffinaderij van Umicore in Olen rolt Thomas Leysen de rode loper uit voor Dirk Van Mechelen (VLD), Vlaams minister voor Wetenschap en Technologische Innovatie. Diezelfde dag gaat de regeringstop Objectief 200.000 van de federale regering van start op de zeventiende-eeuwse kasteelhoeve Château de Petit-Leez in Gembloers. Thomas Leysen. "Een bekende managementtechniek, zo'n topoverleg. Eind januari is een gelijkaardig topberaad van twee dagen gepland met de negen leden van het directiecomité van Umicore in Frankfurt. We doen dat tweemaal per jaar en het geeft ons iets meer tijd en mogelijkheden om de problemen fundamenteel te bespreken. De ministerraad van Verhofstadt II was echter overgemediatiseerd. Hoe kun je nu in alle sereniteit overleg plegen als er om de haverklap een lid van de vergadering voor de camera acte de présence moet geven? De regering creëerde een goede mind set met duidelijke economische en sociale prioriteiten. Maar er werden geen fundamentele maatregelen genomen die doorslaggevend zijn voor de sociaal-economische omgeving." Maandag, 19 januari De resultaten van de regeringstop worden onder de loep genomen op de raad van bestuur van Agoria.Leysen. "Niemand was negatief, maar de verwachtingen waren dan ook niet hoog gespannen. Ik zie twee belangrijke positieve punten. Eén: de intentie om de kosten voor O&O-personeel te verminderen via een verlaagde bedrijfsvoorheffing ten voordele van de ondernemingen. Als die maatregel snel en correct wordt uitgevoerd, kan dat een aantal bedrijven ertoe aanzetten om al in 2005 extra investeringen in innovatie te doen. Twee: de plafonnering van de elektriciteitsheffingen op federaal vlak. Nu moet dat laatste echter consequent worden doorgetrokken op gewestelijk vlak, door de meerkosten van de groene stroom te beperken. Dinsdag, 20 januari Als voorzitter van Eurometaux brengt Thomas Leysen samen met het Europese werkgeversplatform Unice een werkbezoek aan EU-Commissievoorzitter Romano Prodi. Op de wisselmarkten wint de dollar ondertussen een klein beetje veld terug op de euro.Leysen. "Beleidsfiguren die koud en warm blazen over de overgewaardeerde euro of stellen dat de zwakke dollar eigenlijk geen groot probleem is, houden een dubbelzinnig discours. Het ís een probleem voor bedrijven zoals Picanol, Alcatel of Umicore. De ruimte van de Europese Unie om in te grijpen, is beperkt. Maar bij de ECB kan men erop wijzen of het geen tijd is om een rentedaling te overwegen, en binnen de G7 moet op de Amerikanen worden gewogen zodat de zaak niet verder uit de hand loopt. Uitspraken in die zin van Guy Verhofstadt op de receptie van de Manager van het Jaar mogen geen averechts effect geven bij de ECB. Indien dit zo zou zijn, dan wijst dat op een gebrek aan maturiteit bij de ECB. Nergens staat er gestipuleerd dat ze precies het tegenovergestelde moeten doen van wat belangrijk is voor de Europese economie en industrie." Dinsdag 20 januari De Standaard borduurt verder op de berekening van fiscalist Jef Wellens in Trends, dat de regering de fiscale hervorming vertraagt door de verhoging van de belastingvrije som voor gehuwden niet door te rekenen in de bedrijfsvoorheffing.Leysen. "Dat is eigenlijk boerenbedrog. De regering moet de bevolking geen voordelen voorspiegelen die ze daarna op sluikse wijze uitstelt. Belastingen zijn noodzakelijke afdrachten om de in ons land zeer ruime overheidsvoorzieningen te financieren. Een correcte houding van de fiscus is een noodzakelijke voorwaarde opdat de burger die relatie zou begrijpen." Donderdag 22 januari Thomas Leysen neemt deel aan het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Hij treedt er onder meer op als discussieleider in het debat 'Is there light at the end of the Eurozone tunnel?'Leysen. "Het viel mij op dat heel wat Europese politici of bedrijfsleiders - vooral van de oudere generatie - het moeilijk hebben om zich op een vlotte, vloeiende en overtuigende manier uit te drukken in het Engels. Dat is een handicap. Vooral als je bedenkt dat het grootste deel van de Aziatische elite zijn opleiding heeft gevolgd in de Angelsaksische wereld. De ambitie van de EU om tegen 2010 de VS te verdringen als 'de meest competitieve kenniseconomie ter wereld' wordt meer en meer een illusie. De gebrekkige concurrentiekracht van de industriële en dienstensector wordt aangeduid als hét cruciale punt waarop de Europese economie achterblijft. Het 'lenterapport' dat de Europese Commissie vrijgeeft, bevestigt wat insiders al lang voelen, namelijk dat de Lissabon-strategie heeft gefaald." Zaterdag 24 januari Diner met de Vlaamse delegatie in Davos.Leysen. "België was politiek - of protocollair, op prins Filip na - niet vertegenwoordigd in Davos. Er waren wel verschillende Vlaamse bedrijfsleiders aanwezig. ( Lacht) Met Herman Daems ( nvdr - Trends-schaduwminister van Begroting/Financiën) en mezelf was het Trends-zakenkabinet er duidelijk beter zichtbaar dan de federale of Vlaamse regering." Piet Depuydt + vermindering kosten O&O-personeel + plafonnering federale elektriciteitsheffingen + uitspraken Guy Verhofstadt over euro - vertraagd effect fiscale hervorming - ondervertegenwoordiging België in Davos Volgende week: Remi Vermeiren, Trends-schaduwminister van Economie en Europese Zaken.eXtra informatie op www.trends.bePiet Depuydt