Volgende week: Remi Vermeiren,
...

Volgende week: Remi Vermeiren, Trends-minister van Economie en Europese Zaken.Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.beThomas Leysen. "Ik merk dat het besef dat we met zijn allen langer zullen moeten werken, vooral bij de jongeren begint te groeien. Een andere positieve les die ik uit de enquête onthoud, is de bereidheid van een overgrote meerderheid om na de werkuren een cursus te volgen om bij te blijven. De tijd is rijp om maatregelen te nemen die geleidelijk de actieve loopbaan ten gronde wijzigen. Waarom zouden we geen koppeling maken tussen de duur van de loopbaan en de stijgende levensverwachting? Wanneer de vergrijzing vanaf 2010-2012 ten volle begint te spelen, wordt het behoud van de huidige pensioenleeftijd onbetaalbaar."Leysen. "Een asymmetrische samenstelling van de Vlaamse en de federale regering is onvermijdelijk. Zo'n asymmetrie is de normale logica in een federaal land, maar het concept zal niet zo makkelijk werken in het onze. Tenzij er nieuwe federale verkiezingen worden uitgeschreven, maar daar zit niemand op te wachten. Onlangs bevestigde uw hoofdredacteur Piet Depuydt dat het Trends-Zakenkabinet in principe zeker tot het einde van dit jaar doorging. Daarmee is het misschien wel het meest stabiele kabinet van 2004."Leysen. "Voor veel mensen blijft de vrije energiemarkt een onduidelijk gegeven. Het ontgaat de meeste verbruikers zelfs dat niet producent Electrabel, maar netbeheerder Elia instaat voor de levering van elektriciteit. Dat misverstand is voor veel mensen al een grote rem om over te stappen op een nieuwe leverancier. Toch vind ik die 6,5 % hoopgevend. Hiermee doen we het beter dan veel andere landen. Alleen vrije concurrentie kan tot een 'juiste' prijs leiden. Op termijn wordt iedereen daar beter van. Al blijft voorlopig de elektriciteitsfactuur van de ondernemingen alleen maar stijgen en is ook de plafonnering van federale heffingen op elektriciteit, die lang geleden werd aangekondigd, nog steeds niet helemaal rond. "Daarnaast is de discussie over kernenergie volgens mij nog niet afgerond. De Britse wetenschapper James Lovelock, een goeroe bij de groenen, pleit nu voor het behoud van onze kerncentrales. Ik blijf het jammer vinden dat het debat over dit onderwerp ideologisch gebetonneerd zit en blijkbaar niemand nog kan raken aan het acquis nucléaire."Leysen. "De realisatie van één geconsolideerde code is een opmerkelijke vooruitgang tegenover de drie bestaande codes. Al had het geheel iets bondiger gemogen. Positief is zeker het pleidooi tegen een al te strikte wettelijke regeling over corporate governance, want die kan nooit voldoende flexibiliteit bieden. Ook het principe comply or explain moeten we toejuichen: je past het toe of je moet uitleggen waarom je het niet doet. "Voor de CEO wordt voorzien in een gedetailleerde individuele bekendmaking van zijn vergoeding. Ik vind dat een overbodige concessie aan de heersende politieke correctheid, die alleen maar inflatoir zal werken omdat iedereen met elkaar begint te benchmarken. Ik ben blij dat de commissie-Lippens het beperkt tot de CEO, maar het zou nog moediger zijn geweest om het te beperken tot het directiecomité in zijn geheel. Alles wat verder gaat, werkt averechts."Leysen. "De grondwet is een beetje symptomatisch voor het huidige Europa. Sinds de euro heeft Europa geen mobiliserend project. Dat vertaalt zich in de zwakke electorale opkomst, de defensieve houding van nationale regeringen en een mank ontwerp van grondwet dat nog een lange lijdensweg tegemoet gaat. "Dat Verhofstadt het niet heeft gehaald, heeft voor België als positief gevolg dat we opnieuw een voltijdse premier hebben. Hij heeft een jaar lang campagne gevoerd voor een internationale benoeming, kwam op bij de Vlaamse en de Europese verkiezingen... Hopelijk is dat hoofdstuk afgesloten: als premier moet hij nog een aantal zaken realiseren, vooral de Lissabon-doelstellingen om een meer competitieve economie te realiseren. Lukt hem dat, dan heeft hij zijn plaats in de geschiedenisboeken verworven. Zijn positie is weliswaar verzwakt, maar hij heeft de gedrevenheid om zich eroverheen te zetten."eXtra informatie op www.trends.beDe functies van de leden van het zakenkabinet.L.H.Mensen bereid langer te gaan werken. Ontwerp Europese grondwet. Gedragscode van commissie Corporate Governance. Debat over kernenergie ideologisch gebetonneerd.